Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4239
Title: Gemi Operasyonel Prosedürlerinin Hazırlanması İçin Yöntemler
Other Titles: Methods For Preparing Ship (vessel) Operational Procedures
Authors: İnsal, Mustafa
Tuğcu, Sezer Mahir
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Gemi Operasyonları
Prosedürler
Risk Yönetimi
Ship operations
Procedures
Risk Management
Issue Date: 23-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemi işletmeciliği için hazırlalanması gereken prosedürlerin sağlıklı ve işe yarar bir şekilde hazırlanması operasyonların uygulamaları için hayati bir önem taşımaktadır. Gemi operasyonlarında karşılaşılan önemli sorunların başında hangi işin, kim tarafından ve nasıl yapılacağının belirlenmesidir. Prosedürler bu sorununun ortadan kalkması için oluşturulmuşlardır. Ancak ihiyacımız olan prosedürlerin saptanması ilk bakışta kolay değildir. Tercih edilen yöntemlerden bir tanesi gemiye uygulanacak prosedürlerin başka uygulama örneklerinden devşirilerek sözkonusu olan gemiye uygulanmasıdır. Bu yol belirli kolaylıklar sağlasa da kendi koşullarımızın farklı olmasından dolayı karşılaştığımız sorunların aralığı da değişkenlikler gösterecektir. Bu sebeble ihtiyacımız olan prosedürlerin tespiti için uygulanacak yöntemler bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Prosedürlerin tespitinde: tehlikeli olay-kaza raporları, tehlike belirleme teknikleri, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, örnek alma-kıyaslama ve what-if analiz yöntemleri ele alınmıştır. Prosedürler ancak yukarıda saydığımız tespit yöntemleri uygulandığında sağlıklı bir şekilde saptanabilirler. Her bir gemi farklı çalışma koşullarını bu tespit yöntemleriyle analiz edip uygulayacağı prosedürleri kurabilirler. Aksi durumda hazır prosedür ve talimatların gemiye bir faydası olmayacaktır. Bu çalışmada gemi işletmeciliğinde prosedürlerin tespitinde karşılaşılan problemler mümkün olduğunca geniş bir perspektifle ele alınmış olup, problemlerin çözümünde kullanılan yöntemler çeşitlendirilmiştir. Gemilerin operasyonunda karşılaşılan problemler, prosedür tespit analiz yöntemlerinde mümkün olduğunca kullanılarak konunun daha kolay anlaşılmasını sağlanmıştır. Prosedürlerin tespitinin yanında, gemi operasyonlarının tanımlanması, prosedürlerin yazılması ve uygulanmasında kullanılacak yöntemler de çalışmanın diğer önemli üç başlığını oluşturmuştur. Tez çalışması iki uygulama örneğinin prosedür tespit yöntemlerinden “kaza-olay analizlerinin” kullanılması ile kendini test etme olanağı bulmuş olup, örneklerin analizi ile sonlandırılmıştır.
Preparing procedures for ship(vessel) operation as appropriately and well arranged plays vital role for application of procedures. On of the major problems met during operations of ship(vessel) is determination of executing of any work by whom and how. Procedures are constituted to solve this problem. Whereas, at a first glance, it is not easy to determine procedures we need. One of the methods choosen to be applied to a certain ship(vessel) is transforming procedures belong to any other ship and apply it to one concerned. Although this way provide some easinesses, cycle(interval) of matters we face will vary due to we have different conditions. Following topics are used to determine the procedures: dangerous incident-accident reports, hazard identification study, risk management, risk assesment, benchmarking and what-if analysis methods. Procedures can be determined appropriately only with above mentioned methods. Establishing of procedures to any ship is available by means of mentioned methods. Otherwise, procedures prepared for any ship will not be suitable for one concerned. In this study, matters met during determination of procedures for ship operation will be observed with a wide perspective, and methods will be varied to solve the problems. Problems faced during operation of ships were used as far as possible in determination of procedure and analysis and this brought easy way to be understood. In addition to determination of procedure following 3 topics will be important methods for this study; definition of ship operations, writing of procedures, and application methods. This thesis had find an opportunity to test itself by using one of the two methods ‘accident-incident analysis’ and finalised by analysis of samples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4239
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10918.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.