Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/423
Title: Durumsal Farkındalığı Belirleyen Mobil Bilişsel Test Yazılım Uygulamasının Geliştirilesi
Other Titles: Development Of Mobile Cognitive Test Software Application On Situational Awareness
Authors: Kamaşak, Mustafa Ersel
Zorluoğlu, Gökhan
10024562
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Android
Nöropsikolojik Test
Demans
Bilişsel
Android
Neuropsychological Test
Dementia
Cognitive
Issue Date: 18-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Nöropsikolojik testler demansın ilk evrelerinde meydana gelecek bilişsel değişimleri belirlemede önemli işleve sahiptir. Dünyada kullanılan nöropsikolojik testler genellikle kağıt-kalem kullanılarak, nadiren de kişişel bilgisayarlar (PC) ile uygulanmaktadır. PC’ler ile uygulanan testler kişilerin yeteneklerini ve yaşlarını göz önünde bulundurmayan arayüzlere sahiptir. Amacımız, demans tanısında kullanılmak üzere tablet bilgisayarlar üzerinde çalışacak Mobil Bilişsel Tarama (MBT) isimli Türkçe nöropsikolojik test yazılım uygulamasının geliştirilmesi ve hedef hasta gruplarında uygulanabilir olup olmadığının değerlendirilmesidir. MBT tablet bilgisayarlarda kullanıma uygun ilk Türkçe mobil nöropsikolojik test yazılım uygulaması olması açısından çok önemlidir. Uygulama; bilişsel nöroloji ve nöropsikoloji alanlarında uzman kişiler ile birlikte, kağıt-kalem testlerinden hangilerinin tablet formuna uyarlanabileceği tartışılarak, 14 farklı 33 testten oluşmaktadır.
Neuropsychological assessment tests have an important role in determining the cognitive changes that occur in the early stages of dementia. The cognitive tests used in the world are generally applied by using paper-and-pencil and rarely used on personal computers (PC). The tests on PCs have an unfriendly interface which does not take people’s capabilities and their ages into consideration. Our aim is to develop a neuropsychological test battery software called Mobile Cognitive Screening (MBT) Test which will be used for the diagnosis of dementia and to evaluate the utilization of this battery on target patient groups. MBT is important for being the first Android based mobile neuropsychological test battery running on tablet computers and it is composed of 33 tests in 14 different types chosen from the paper-and-pencil tests by the specialists’ compromising on which of these tests can be available on tablet computers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/423
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14165.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.