Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/405
Title: Alana Özel Modelleme Dilleri İle Yapılandırılmış Ağ Verisi Üzerinde Mobil Arama Uygulamaları Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of Mobile Search Applications Over Structured Web Data Through Domain-specific Modeling Languages
Authors: Brambilla, Marco
Aral, Atakan
440034
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: mobil arama
web arama
çok-alanlı arama
mobile search
web search
multi-domain search
Issue Date: 26-Nov-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kişisel bilgisayarlar için geliştirilen metin-tabanlı web arama gezgin cihazlara geçişte geliştirilip iyileştirilebilir. Web aramadaki yeni yöntemler kullanıcının gezgin cihazın kısıtlarına takılmadan arama yapmasını sağlayabilir. Hatta, uygun çözümler bu tür cihazların güçlü yanlarından da yararlanmayı sağlayabilir. Bu tezde arama alanındaki yeni eğilim ve teknolojilerin, özellikle de çok alanlı ve keşifçi aramanın gezgin ortamlara nasıl uygulanabileceğini göstermektedir.
Text-based web search that is primarily designed for personal computers, can be enhanced and optimized while moving to mobile devices. New methods on web search may let user conduct the search without being hampered by the limitations of the device. Moreover, appropriate solutions may also exploit the advantages of such devices. This thesis summarizes new trends and technologies of searching, especially multi-domain and exploratory search, as well as demonstrating how they can be best applied to mobile environments.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/405
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12953.pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.