Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/398
Title: Çevrimiçi Çalışan Bir Kredi Kartı İşlem Sistemi
Other Titles: Online Credit Card System
Authors: Örencik, Bülent
Tabak, Özgür
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Simülatör
İşlem sunucusu
Şifreleme
Performans analizi
Simulator
Transaction server
Cryptography
Performance analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan gönderilen kredi kartı işlem isteklerini karşılayan ve işlemin türüne göre gerekli finansal kontrolleri yaparak, işlemin onaylanıp onaylanmayacağına karar veren bir sistem tasarlanmıştır. Sistem, simülatör programı, işlem sunucusu, kredi kartı veri tabanı, sorgulama ve güncelleme ekranlarından oluşmaktadır. Kredi kartı işlem kaynakları ve işlem türleri simülatör programı aracılığı ile simüle edilmiştir. Simülatör ekranlarından girilen bilgilerle ISO8583 formatında bir işlem isteği oluşturulur. Simülatör işlem sunucusu ile TCP/IP bağlantısı kurarak oluşturduğu isteği gönderir. İşlem sunucusu, gelen her istek mesajı için veri tabanındaki bir programı çalıştırır, programın döndürdüğü bilgileri kullanarak ISO8583 formatındaki yanıt mesajını oluşturur ve yanıt mesajını yine aynı bağlantı üzerinden simülatör programına gönderir. Simülatör ve işlem sunucusu arasındaki mesajların güvenliği, SSL yöntemi ile şifreleme yapılarak sağlanmıştır. Ayrıca, bu çalışmada işlem sunucusu üzerinde performans analizleri yapılmıştır. İşlem sunucusunun veri tabanına bağlantı kurma yöntemleri değiştirilerek farklı yük koşulları altında ölçümler yapılmış ve elde edilen ölçümler kullanılarak grafikler oluşturulmuştur. Elde edilen grafiklere dayanarak işlem sunucusunun veri tabanı bağlantı kurma yöntemleri karşılaştırılmıştır.
In this study, a system is designed in order to meet the credit card transaction requests sent from the various resources and in order to determine whether the transaction will be authorized by making the financial controls according to the transaction type. The components of the system are the simulator program, transaction server, credit card database, inquiry and update screens. Credit card transaction resources and transaction types are simulated by the simulator program. An ISO8583-formatted transaction request is constructed by using the information entered from the simulator screens. Simulator sends the request by setting up a TCP/IP connection with the transaction server. Transaction server executes a database program for every incoming request, constructs an ISO8583-formatted response message by using the results of the database program and sends the response to the simulator program using the same connection. The security of the messages which are sent between the simulator and transaction server is provided by the SSL cryptography method. In addition, in this study, performance analysis is done on the transaction server. By changing the database connection setup method of the transaction server, various measurements are made under the different load conditions and several graphics are created by using these measurements. Database connection setup methods of the transaction server are compared depending on these graphics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/398
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1422.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.