Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3936
Title: Benzin Ve Dizel Temsili Yakıtların Kısmi Oksidasyonunun Tanımlanması Amacıyla İzooktan’ın Gaz Fazındaki Reaksiyon Mekanizmasının İndirgenmesi
Other Titles: Reduction Of Gas-phase Reaction Mechanism Of Isooctane For The Description Of Partial Oxidation Of Surrogates Of Gasoline And Diesel
Authors: Soruşbay, Cem
Karadeniz, Hüseyin
Otomotiv
Automotive
Keywords: Yanma
Mekanizma İndirgeme
Combustion
Mechanism Reduction
Issue Date: 14-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı DETCHEM yazılımı ile mekanizma indirgeme tekniklerini birleştirerek katalitik kısmi oksidasyon yeniden düzenleyicisinde i-oktan indirgenmiş mekanizmasını yakıtça zengin karışımlarda kullanmak ve de is öncülerinin doğru ve hızlı bir şekilde tahminini yapabilmektir.
The objective of this study is the coupling of mechanism reduction procedures with DETCHEM software and development of i-octane reduced mechanism for fast and accurate prediction of soot precursors in CPOX reformer at fuel rich operating conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3936
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11097.pdf6.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.