Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/386
Title: Atm (asenkron Transfer Modu) Ağlarda Tıkanıklık Denetimi
Other Titles: Congestion Control In Atm (asynchronous Transfer Mode) Networks
Authors: Örencik, Bülent
Gökkaya, Meltem
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: ATM (Asenkron Transfer Modu)
Tıkanıklık denetimi
Çağrı kabul denetimi
Eşdeğer band genişliği
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Congestion control
Call admission control
Equivalent bandwidth
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ATM ağlarda çözülmesi gereken en önemli problemlerden biri olan tıkanıklık denetimi üzerinde detaylı bir inceleme yapılmıştır. İkinci bölümde ATM hücre yapısı, ATM ağların ana özellikleri, referans modeli, katman yapısı, katmanların görevleri ve ATM servis tipleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise genel olarak tıkanıklık denetimi incelenmiştir. ATM ağlarda kullanılan tıkanıklık denetim yöntemleri dördüncü bölümde anlatılmıştır. ATM temelli ağlarda tıkanıklığı denetlemek için kullanılan yöntemlerden biri olan çağrı kabul denetimi beşinci bölümün konusudur. ATM ağlarda kullanılan çağrı kabul denetimi algoritmaları anlatıldıktan sonra, eşdeğer band genişliği yaklaşımına dayalı dört kriter, Elwalid-Mitra, Guerin-Ahmadi-Naghshineh (GAN), Sohraby ve Geliştirilmiş Elwalid-Mitra kriterleri tanıtılmıştır. Ayrıca seçilen kriterin kabul bölgesini hesaplamak için yazılan PASCAL programı da bu bölümde verilmiştir. Bu çalışmada, aynı tipteki kaynaklar için kabul edilebilecek maksimum bağlantı sayısını hesaplayan PASCAL programlama dilinde üç farklı benzetim programı yazılmıştır. Benzetim programlarında her bir ATM kaynağı, ON-OFF kaynak modeline göre modellenmiştir. Yazılan benzetim programlarının açıklamaları ve kaynak kodları altıncı bölümde verilmiştir. Benzetim programlarının akış diyagramları ise eklerde verilmiştir. Son bölümde ise eşdeğer band genişliği temelli kabul kriterlerinin ve benzetim programlarının karmaşıklık analizi verilmiştir.
In this study, congestion control which is the most important problem for ATM networks are examined in detail. In the second chapter, the ATM cell structure, the main features of the ATM networks; reference model, layer structure, the tasks of the layers and service types of ATM are examined. In the third chapter, congestion control is explained generally. Congestion control in ATM networks is examined in the fourth chapter. Call Admission Control (CAC), which is a method used to control congestion in ATM networks, is the subject of the fifth chapter. After explaining call admission control methods used in ATM networks, four equivalent bandwidth based criterions Elwalid-Mitra, Guerin-Ahmadi-Naghshineh (GAN), Sohraby and Refined Elwalid-Mitra criterions are introduced. The program coded in PASCAL to calculate the admission region of the selected criterion is also given in this chapter. In this study, three different simulation programs are coded in PASCAL to calculate maximum number of the acceptable connections for the same type sources. In simulation programs, an ATM source is modelled as an ON-OFF type source. The explanations and source codes of the simulation programs are given in the sixth chapter. Flow charts of the simulation programs are given in the appendix. The complexity analysis of the equivalent based admission criterions and simulation programs is given in the last section.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/386
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1042.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.