Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3843
Title: İçten Yanmalı Motorlarda Sürtünme Kayıpları
Other Titles: Friction Losses In Internal Combustion Engines
Authors: Akalın, Özgen
Kılıç, İlker
Otomotiv
Automotive
Keywords: içten yanmalı motor
biyel
gerilme
uzama
sürtünme
strain gage
friction losses
connecting rod
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu yüksek lisans tezinde motor sürtünmesi ölçüm metotları incelenmiş ve ‘Anlık ortalama indike basınç ölçüm metodu’ temel alınarak bilgisayar ortamında krank-biyel-piston mekanizması modellenmiştir. Bu model kapsamında sonlu elemanlar analizi metodu ile esnek, kuvvet algılayabilir bir biyel modellenmiş ve biyel üzerindeki gerilme dağılımı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda motor sürtünmesi ölçümlerinde biyel üzerindeki uzama ölçümleri için kullanılan strain-gage’ler için uygun yer tespiti yapılmıştır. Ayrıca modele örnek sürtünme kuvveti eklenerek biyel üzerindeki gerilme dağılımındaki farklılık gözlenmiştir. Alınan sonuçlar incelenerek biyel üzerindeki gerilme dağılımı hakkında bilgi edinilmiş ve sürtünmenin biyel üzerindeki uzama ve gerilme dağılımında az da olsa etkisi olduğu saptanmıştır.
In this study, engine friction measurement methods have been researched and a crank-connecting rod-piston mechanism based on ‘Instantaneous IMEP Method’ have been modeled in computer environment. According to this model’s scope, a flexible connecting rod has been modeled by using finite element analysis and the stress distribution on the flexible connecting rod is investigated. By observing the contour plot results, a suitable place has been chosen for the strain gages used for measuring the stress and strain values on connecting rod in engine friction measurements. Furthermore, stress and strain changes on the connecting rod have been observed by adding a sample friction force to the model. In addition to this, the friction force’s effect on the stress and strain distribution of the connecting rod is studied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3843
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4114.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.