Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3839
Title: Elektrikle Tahrikli Bir Tarım Traktörünün Tasarım Ve Analizi
Other Titles: Design And Analysis Of Agricultural Tractor Driven With Electric Motor
Authors: Ereke, Murat
Savaşır, Belgütey
10003802
Otomotiv
Automotive
Keywords: Elektrikli Araçlar
Traktör
Tarım Makineleri
Electric Vehicle
Tractor
Agricultural Machines
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde enerji kaynaklarının azalması ve bu yüzden yakıt ücretlerinin artması, insanları daha ucuz ve çevre dostu enerji kaynaklarını kullanımına itmiştir. Bunların en çarpıcı örneklerini otomotiv sanayinde görmemiz mümkündür. Son yıllarda büyük otomotiv şirketleri gelen bu büyük tehlikeyi görüp, yapmış oldukları çalışmalar ile petrole olan bağımlılığı ve egzos gazı salınımını azalmak için büyük yol katetmiştir. Fakat literatür araştırması yapıldığında elektrikli traktör uygulamalarının binek araçlar ve ticari araçlardaki uygulamalara oranla çok az olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada içten yanmalı motorlu bir tarım traktörünün elektrikli traktöre dönüştürülmesi için gerekli değişiklikler ve performans analizler sunulmuştur. Referans olarak bir bahçe traktörü seçilmiştir ve bu traktörün motor eğrileri ve belirlenen üç ayrı yol koşuluna göre hesaplanan toplam seyir dirençleri kullanılarak gerekli olan elektrik motoru ve elektrik sistemleri belirlenmiştir. Referans olarak seçilen traktörün toplam kütlesi ve ağırlık merkezi değiştirmeden , traktöre eklenebilecek maksimum batarya kütlesi hesaplanmıştır. Net batarya kütlesine göre birçok batarya seçeneği incelenmiştir ve çalışma süresi hesabı için her 3 yol koşuluna göre sürüş döngüleri belirlenmiştir. Bu sürüş döngülerine göre batarya alternatifleri finansal ve çalışma süresi açısından değerlendirip, en fizible batarya seçimi yapılmıştır.
Nowadays, decrease in energy resources and its negative effect on fuel cost make mankind investigate and use less cost effective and green energy sources. Automotive industry has the most effective examples. Recently, the world’s biggest automotive companies have observed that need and have come a long way to reduce the petroleum addiction and the exhaust emissions. However, in literature researches it was observed that very little renewable energy applications had been performed for agricultural tractors compared to passenger car and commercial vehicles. In the thesis, the main idea was to show required changes and performance analysis of electric garden tractor considering the working condition of the garden tractor with an internal combustion engine. A garden tractor has been selected as a reference vehicle. According to reference vehicle engine supply curves and determined 3 different road conditions total road resistance, required electric motor properties has been determined. Maximum battery mass has been calculated without changing current tractor s center of gravity and mass. According to the calculated battery mass, several battery alternatives have been evaluated. In order to make this evaluation, drive cycles have been determined for 3 different driving conditions. Drive cycles for each driving condition are used for electric tractor to find out working time of accumulators and batteries. In line with those examinations,time of three driving conditions; besides,with regard to price of batteries and capable of packing are chosen the most feasible battery option.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/3839
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13629.pdf5.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.