Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3838
Title: Pıston Grubu Sürtünme Kayıpları Ve Segmanlar Arası Basınçların Değerlendirilmesi İçin Bir Motor Telemetri Sistemi
Other Titles: An Engine Telemetry System To Assess Piston Assembly Friction And Second Land Pressures
Authors: Akalın, Özgen
Özdemir, Kaan
10003569
Otomotiv
Automotive
Keywords: İçten yanmalı motor
piston sistemi
telemetri
sürtünme ölçümü
basınç ölçümü
Internal combustion engine
piston system
telemetry
friction measurement
pressure measurement
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir içten yanmalı motorda çalışma koşullarında piston sisteminden sürtünme ve basınç ölçümü alınabilmesi için kurulan telemetri sistemi anlatılmıştır. Piston sisteminde segmanlar arası basınç ölçümü alınması segman dinamiğinin ve dolayısıyla pistonun gaz ve yağ sızdırmazlık özelliğinin daha iyi anlaşılması için önemlidir. Piston sisteminin yarattığı sürtünmenin ölçülmesi ise sürtünme kayıplarının mekanizmalarını anlamak için önem sağlamaktadır. Piston sisteminin bu özellikleri iyileştirilerek yağ tüketimi, motor performansı ve salınan emisyonlarda iyileştirme yapmak mümkündür. Piston sisteminden bu ölçümleri alabilmek için gerekli olan telemetri sistemi anlatılmıştır. Bu sistemde ölçülen sensör bilgileri kablosuz olarak radyo dalgaları ile iletilmektedir. Bunun için piston kolu üzerine Datatel Telemetry firmasından alınan elektronik cihaz yerleştirilmiştir. Bu cihaz gerekli elektriği motor bloğuna yerleştirilen manyetik indükleyici sayesinde almaktadır. Bu sistemi kullanmaktaki amaç, motor üzerinde motorun çalışmasını etkileyecek değişikliklerin olmaması ve ölçümlerin hassas olarak alınabilmesi olarak özetlenebilir. Piston sürtünmesinin hesaplanabilmesi için “Instantaneous IMEP” isimli yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemde piston üzerine etki eden basınç ve piston kolundaki kuvvet ölçülmekte, piston üzerindeki kuvvet dağılımı çıkartılarak piston sürtünmesi hesaplanmaktadır. Bu hesapların yapılabilmesi için piston ve piston kolunun eylemsizliği hesaplanmalıdır. Bu hesaplar için MATLAB programları kullanılmıştır. Henüz motor bloğu hazır olmadığından daha önceden AVL Excite programı kullanılarak yapılan çalışmadaki sürtünme değerleri kullanılarak MATLAB programlarının doğruluğu teyid edilmiştir. Elde edilen değerler karşılaştırılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
In this study, the setup for an engine telemetry system was explained. This system was designed to measure piston system friction and pressure under engine operating conditions. The pressure measurement will be taken between the piston rings in order to understand the gas and oil sealing properties of the piston. Piston system friction measurement aims to understand the mechanisms of friction. These properties of the piston system can be improved to get less oil consumption, better engine performance and less engine emissions. The telemetry setup required for this task has the ability to wirelessly transfer sensor data using radio waves. For this task, electronic equipment has been placed on the piston connecting rod, which was supplied by Datatel Telemetry. This electricity required to operate this equipment has been supplied by the magnetic inductor located in the engine block. The purpose for using such a system is to obtain high measurement accuracy without extensive modifications to the engine, which can affect engine operation. “Instantaneous IMEP” method has been used for the calculation of piston system friction. In this method, gas pressure applied to the piston and the force applied onto the connecting rod is measured. Using force balance on the piston, friction is calculated. For this calculation, MATLAB codes were used. Since engine block was not yet ready, the friction results from a previous study done on AVL Excite has been used to validate the MATLAB codes. The results were compared and evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/3838
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13614.pdf6.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.