Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYalçın, Sıddıka Berna Örstr_TR
dc.contributor.authorBayhan, Dilektr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-10-12tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:35Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:35Z-
dc.date.issued2010-10-19tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/376-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Rivest, Shamir, Adleman (RSA) algoritması sahada programlanabilir kapı dizisi üzerinde gerçeklenmekte ve güç tasarruf yöntemlerinden yararlanılarak dinamik güç harcamaları azaltılmaktadır. RSA algoritması en yaygın kullanıma sahip açık anahtarlı şifreleme algoritmalarından biridir. RSA algoritmasını oluşturan matematiksel temel işlemleri iki ana başlıkta toplamak mümkündür: moduler çarpma işlemi ve moduler üs alma, exponent işlemi. RSA algoritmasında kullanılan aritmetik işlem ME mod N işlemidir. Bu işlemdeki N sayısı aralarında asal iki sayının çarpımından oluşan modulo değeri, M mesaj ya da düz metin dediğimiz bilgi, E ise açık anahtar olarak bilinen değerdir. İyi bir RSA gerçeklemesi oluşturmak istenirse; yapılması gereken en önemli şey, iyi bir modular çarpma devresi oluşturmaktır. Bu matematiksel açıklamalardan yola çıkararak anlamalıyız ki; bir RSA gerçeklemesinde en çok güç tüketen blok modular çarpma devresidir. Bu nedenle güç tüketimlerinin karşılaştırılması açısından modular çarpma devresine farklı teknikler uygulanmıştır. Daha sonra çok yaygın bir kullanıma sahip olan ardışıl ikili modular üs alma tekniği ile RSA algoritması gerçeklenmiştir. Bilgisayar benzetim programı ile yapıların test vektörü girişlerine karşılık doğru sonuçlar verdiği gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, dynamic power consumptions of Field Programmable Gate Array (FPGA) implementations of the Rivest, Shamir, Adleman (RSA) has been reduced by using low power design methods. RSA is one of the most popular public key cryptographic algorithms. The mathematics behind RSA algorithm, are summarized in two operations, modular multiplication and modular exponentiation. In the RSA cryptosystem, the arithmetic operation ME mod N is used, where N is a prime product of two relative prime numbers, M is the message and E is the public key. In order to create an efficient implementation of RSA, one has to design efficiently the multiplication of two modular numbers. So this mathematical background provides a good understanding that Modular Multiplication block dissipates the most of the power, dissipated in RSA. For comparison of power dissipations, different methods are used to implement Modular Multiplication block. Then RSA implemented by using Sequential Binary Modular Exponentiation which has widespread applications. Computer simulations have been used to show that the implementations of the algorithm generate correct outputs against test vectors.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectRSAtr_TR
dc.subjectdüşük güç tüketimitr_TR
dc.subjectkriptolojitr_TR
dc.subjectRSAen_US
dc.subjectpower efficient algorithmsen_US
dc.subjectcryptologyen_US
dc.titleRsa Algoritmasının Düşük Güç Tüketimli Fpga Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativePower Efficient Fpga Implementation Of Rsa Algortihmen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11050.pdf971.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.