Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3755
Title: İki Fazlı Petrol Ve Su Akışının Sayısal Simülasyonu
Other Titles: Numerical Simulation Of Two-phase Oil And Water Flow
Authors: Onur, Mustafa
Sever, Atakan
422917
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petroleum and Natural Gas Engineering
Keywords: İki faz
Petrol
Su
Sayısal simülasyon
Two phase
Oil
Water
Numerical simulation
Issue Date: 3-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İki fazlı petrol ve su akışı, pek çok rezervuar mühendisliği uygulamasının konusunu oluşturmaktadır. Yaygın kullanımı ve önemi nedeniyle bu çalışmanın amacı, iki fazlı petrol ve su akışının temellerinin anlaşılması ve basınç-saturasyon davranışlarının gözlemlenebilmesi için tek kuyulu bir sistem için silindirik koordinat sisteminde simülatör geliştirmektir. Çalışmada geliştirilen simülatörün doğruluğu test edildikten sonra literatürde bulunan bazı örnek kuyu-testi verileri kullanılarak simülatör çalıştırılmış ve basınç farkı-basınç farkı türevi grafikleri simülatörden alınan basınç sonuçlarına göre çizilerek farklı parametrelerin etkileri incelenmiştir.
Two-phase oil and water flow is a subject of variety of applications in reservoir engineering processes. The main purpose of this study is to understand the fundamental of two-phase oil and water flow and to develop a general single-well simulator to simulate pressure and saturation behavior of water and oil two-phase three-dimensional flow in a cylindrical reservoir. After the solutions generated from the simulators developed during the course of this work were validated, some well-test applications are run with the simulator and pressure differences and their derivatives (diagnostic plots) are analyzed. Behaviors and effects of different parameters are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/3755
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12232.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.