Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3749
Title: İstanbul Avrupa Yakası Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin Enyüksek Debide Çekişlerde Tpao Silivri Doğalgaz Depolarından Beslenmesinin İncelenmesi
Other Titles: Evaluation Of Feeding Istanbul European Side Natural Gas Distribution Network From Tpao Silivri Underground Storage Facilities During Peak Demands
Authors: Satman, Abdurrahman
Ünlüuysal, Fatih
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petroleum and Natural Gas Engineering
Keywords: Gas depolama
gaz dağıtım şebekesi
gaz akışı
Gas storage
gas distribution network
gas flow
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’de yıllık evsel kullanıma ait doğalgazın yaklaşık %35’i İstanbul’da tüketilmektedir. İGDAŞ, İstanbul Avrupa yakasındaki 2.7 milyon konuta doğalgaz arzı sağlamaktadır. Böyle bir şebekenin hizmet güvenilirliği için sağlam arz-talep dengesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yüksek doğalgaz tüketimlerinin yaşandığı kış aylarında tedarik zincirinin sağlanması genellikle problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple arz güvenirliğine yönelik olarak yeni gaz rezervlerinin araştırılması gerekmektedir. TPAO’nun Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz üretim sahaları halen kış aylarındaki en yüksek debide gaz çekişlerinde BOTAŞ yüksek basınçlı iletim şebekesine doğalgaz arzı sağlayan yeraltı depoları olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Avrupa yakası doğalgaz şebekesinin en yüksek çekişlerde TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz yeraltı depolarından beslenmesi incelenmiş, sonuçlar tartışılarak tavsiyede bulunulmuştur.
In Turkey, 35 percent of the total residential gas consumption is in Istanbul. IGDAS provides gas to about 2.7 million residences located at the European side of Istanbul. The reliability in service of such a network requires a well established supply and demand balance. Peak demands, particularly during winter season, naturally creates problems on maintaining the necessary supply chain. Therefore, from the supply point of view, additional gas reserve is required. TPAO Northern Marmara and Değirmenköy gas fields are actively used as underground gas storage facilities to supply natural gas to BOTAS high pressure pipeline network during the peak periods. This thesis presents a study on feeding Istanbul European side natural gas distribution network from TPAO underground gas storage facilities. The results are discussed and some recommendations are given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3749
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10847.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.