Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/361
Title: Gmpls Ağlarında Sınıf Bazlı Sürdürülebilirlik Degerlendirmeleri
Other Titles: Class Based Availability Considerations In Gmpls Networks
Authors: Oktuğ, Sema
Sancak, Adnan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: GMPLS
sürdürülebilirlik
yedek kaynak ataması
GMPLS
availability
spare capacity allocation
Issue Date: 29-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yönlendirme performansıni iyileştiren MPLS teknolojisinin ulaştırma ağlarında giderek artan kullanımı beraberinde detaylı ağ yönetimi, Servis Kalitesi (SK) ve Kaynak Kullanım Optimizasyonu gibi daha ileri seviye isteklerin oluşmasına yol açtı. Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) mimarisi çoğunlukla bu istekleri karşılarken, ağ ve bağlantı sürdürülebilirliği halen hesaba katılmak zorundadır. Bu çalısmada, Yedek Kaynak Ataması (YKA) algoritmasına dayanan, kaynakların verimli kullanımını ve Servis Kalite Anlaşmalarında (SKA) belirlenen sürdürülebilirlik seviyesini garanti eden yeni bir bağlantı oluşturma şeması tasarlanmıstır. Ayrıca, bağlantı rededilme olasılığını düşürmek için En Az Yeterli Yol (EAYY) ve Değiştirme Metodu (DM) isminde iki adet sınıf bazlı sezgisel yöntem önerilmiştir. Önerilen optimizasyon tabanlı model ve sezgisel yöntemlerin performansları karsılastırılmıstır. Simulasyon sonuçları göstermistir ki EAYY yöntemi en düsük bağlantı rededilme olasılığını sağlamaktayken YKA tabanlı bağlantı oluşturma yöntemi ve DM yöntemi birbirine benzer bağlantı rededilme değerleri üretmişlerdir. Ayrıca, sezgisel yöntemlerin YKA tabanlı model ile çesitli ağ trafik seviyelerinde karşılastırıldıklarında fazladan kaynak kullanımına yol açmadıkları da gösterilmistir.
Extended use of MPLS technology in transport networks which improves routing performance introduced some more sophisticated requirements like Advanced Network Management, Quality of Service (QoS) and Resource Optimization. Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) architecture mostly meet these requirements however, connection and network availability needs to be considered. In this thesis, we propose a new survivable connection provisioning scheme based on Spare Capacity Allocation (SCA) to maximize resource utilization while guaranteeing availability requirement defined in Service Level Agreement (SLA). We also present two additional class-based heuristic methods, namely Least Reliable Path (LRP) and Exchange Method (EM) in order to minimize blocking probability of incoming connection requests. We compare the performance of the optimization based model and the proposed heuristics by simulation. The simulation results show that the LRP method leads to the least blocking probability while the SCA-based connection provisioning and the EM demonstrates the same blocking probability level. Furthermore, it is also shown that the heuristics do not introduce additional resource overbuild to the network when compared to the SCA-based model for different load levels.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/361
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10578.pdf714.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.