Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKahvecioğlu, Hüseyintr_TR
dc.contributor.authorYalçın, Ayşetr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T14:02:11Z-
dc.date.available2015-05-28T14:02:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3501-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmadaki amaç, metropoldeki gündelik hayat üzerinden kentliye ve değişen kavramlarla kendisini sürekli yenilemekte olan kente bakmak; ve bu kavramların karşılıklarını kentte nasıl bulduklarını kişisel gözlemlerle okumaktır. Gündelik hayat pratiklerinin de şekillendirdiği kent, hep var olan kavramlarla süregelmekte, ama yeri geldiğinde kavramın sınırları genişlemekte ve yenilenmektedir. Kimi zaman da artık var olan kavramlar kenti tanımlamaya yetmemeye başlamakta ve kent yeniden tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bu kavramlar metapolis, glocal(global+local), livrid (live+hybrid) ve rurban(rural+urban) olarak karşımıza çıkacaktır. Metropoldeki değişen kavramlar gündelik hayatımızda karşılaştığımız ama çoğunlukla farkına varmadığımız örneklerle İstanbul üzerinden incelenecektir. Gündelik hayatlarımızın parçalılığı içindeki kolajlarla oluşturduğumuz bütün, kent imgemizi oluşturmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is looking through the city and the city dweller by the help of the changing concepts in daily life. The reproduction of the space by the redefined contemporary concepts are metapolis, rurban (rural+urban), glocal (global+local) and livrid (live+hybrid). The concepts will be defined by the examples in our daily life in İstanbul. We are experiencing the city in the circulation of changing daily practices and the dynamics of the city. This needs to be looked more carefully and consciously. And the collages of fragmented daily life practices constitutes our city image.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMetropoltr_TR
dc.subjectGündelik Hayattr_TR
dc.subjectZihinsel Hayattr_TR
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectKent İmgesitr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectHıztr_TR
dc.subjectUlaşımtr_TR
dc.subjectSosyal Hayattr_TR
dc.subjectİletişimtr_TR
dc.subjectHarekettr_TR
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectMetatr_TR
dc.subjectİnsantr_TR
dc.subjectKitle Kültürütr_TR
dc.subjectThe Metropolisen_US
dc.subjectDaily Lifeen_US
dc.subjectMental Lifeen_US
dc.subjectGlobalisationen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectThe City İmageen_US
dc.subjectTimeen_US
dc.subjectSpeeden_US
dc.subjectTransformationen_US
dc.subjectSocial Lifeen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectMovementen_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectMetaen_US
dc.subjectİndividualen_US
dc.subjectMass Cultureen_US
dc.titleMetropolde Gündelik Hayat Ve Yeni Kavramlar Üzerinden İstanbul Okumasıtr_TR
dc.title.alternativeDaily Life In The Metropolis And Reading Istanbul Through The Redefined Contemporary Conceptsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4779.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.