Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3498
Title: Disiplinlerarasılık Ve Disiplinaşırılık Arasında Mimarlık Bilgisi
Other Titles: Architectural Knowledge In Terms Of Interdisciplinary And Transdisciplinary Studies
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Gökbayrak, Pınar
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimarlık bilgisi
disiplin
örgütlü bilgi yapıları
disiplinlerarası çalışmalar
disiplinaşırı çalışmalar
Architectural knowledge
discipline
structures of knowledge
interdisciplinary studies
transdisciplinary studies
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasında, modernleşme sürecinde ve postendüstriyel dönemde paralel olarak örgütlü bilgide yaşanan dönüşüm ve mimarlığın bu bilgi yapılanmasındaki konumu irdelenmiştir. Mimarlık bilgisinin, modernleşme döneminin uzmanlaşma eğilimli akıl haline rağmen, tümel bilgi alanını koruduğu, tam da bu nedenle uzmanlaşmanın ve disiplinleşmenin tartışmaya açıldığı postendüstriyel dönemde mimarlığın tümel bakış açısının bir avantaj olarak kullanılabileceği savunulmuştur. Çalışmanın sonunda ise, modern dönemde farklı yetki alanlarına ait bilgileri kendi kimliğinde toplayan her işin ehli mimarın yerini, farklı yetki alanlarına sahip uzmanlarca paylaşılmış bilgi ve enformasyon parçaları arasında, eşdeğer pozisyonda bir uzman olarak ilişki ağları kurabilen bir mimarın aldığı savunulmaktadır. Tez bağlamında ayrıca bilgi yapılanmasının ayrışması ve alt disiplinlere ayrılma olmak üzere, ayrışmalar, eleştiriler ve öneriler iki ölçekte tartışılmıştır.
The thesis studies the transformation in the structures of knowledge and the position of architectural knowledge within this structure. It is argued that, the architect due to his/her interdisciplinary attitude and holistic knowledge, will be in an advantageous position in the postindustrial period. The thesis focuses on fragmentations, criticisms, and alternative approaches in two different scales; which are the fragmentation of knowledge and divisions into sub-disciplines. The thesis argues that the generalist architect, equipped with different kinds of information of different disciplines in the premodern era, is getting transformed into a specialized architect among a group of specialists and sharing equivalent positions, who can build up relational networks in between the fragmented information coming from different disciplines.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3498
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4644.pdf425.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.