Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3492
Title: Kişiselleştirme Ve Yere Bağlılık Kavramlarının Yurt Mekanında İrdelenmesi: İtü Ayşe-zeynep Birkan Yurtları Örneği
Other Titles: The Discussion Of Personalization And Place Attachment Concepts On The Student Dormitory: Itu Ayse-zeynep Birkan Student Dormitory Case
Authors: Özsoy, Ahsen
Kalyoncu, Gülşah
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: İnsan-çevre ilişkisi
yere bağlılık
kişiselleştirme
cinsiyet
öğrenci yurdu
İnsan-çevre ilişkisi
yere bağlılık
kişiselleştirme
cinsiyet
öğrenci yurdu
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, geçici süre deneyimlenen öğrenci yurdu mekanlarında yere bağlılık ve kişiselleştirme süreçlerinin işleyişi ve ilişkileri incelenmiştir. Tez alan çalışmasına temel oluşturacak iki ana teorik bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde insanın çevresi ile iletişimi ve yer ile arasındaki bağın oluşumu incelenmiştir. Veri toplamak için anket, bilişsel harita, fotoğraf, gözlem, röportaj tekniklerinden faydalanılmıştır. Yapılan çalışma, yurt kullanıcılarının yurda kısa sürede bağlanarak kişiselleştirdiklerini ortaya koymuştur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yere daha fazla bağlı oldukları ve yurt mekanını daha çok kişiselleştirdikleri görülmüştür. Kullanıcılar en yoğun olarak kendi odalarını kişiselleştirmektedirler. Özel alanlardan kamusal alanlara doğru ilerledikçe kişiselleştirmenin yoğunluğu kademeli olarak azalmaktadır. Kız öğrenciler odalarını daha çok duygusal objeler ile erkek öğrenciler ise fonksiyonel objeler ile kişiselleştirmektedirler.
In the present study, how does the personalization and place atatchment process work and the relation between these were discussed on the student dormitory. Thesis consists of two theoretical parts that constructs a base for the case study. In these parts man-environment relations and sense of place consepts were discussed. To collect data survey, spatial map, fotograph, observation and in-depth interview research techniques were used. The study exposed that, users personalize and attach to the dormitory very quickly. Girls personalize and attach to the dormitory more than boys do. The most personalized space in the dormitory was the bedroom. The degree of the personaliztion decreases step by step from personal to public spaces. Girls personalize their rooms with emational objects but boys prefer to use functional objects to personalize their spaces.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3492
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4327.pdf14.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.