Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3423
Title: Hastane Binalarında Yeme İçme Alanlarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation Of The Food And Beverage Area In Hospital Buildings In Terms Of User Satisfaction
Authors: Hacıhasanoğlu, Işıl
Yılmaz, Çağlar
423345
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: hastaneler
mimarlık
yeme içme alanları
Hospitals
architecture
food and beverage areas
Issue Date: 9-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yeme içme alanlarının kullanımı, kullanıcıların hastaneye öncelikli geliş sebebi olmamasına karşın, hayati bir zorunluluk olan beslenme ihtiyacını karşıladığı için yoğun bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Yeme içme alanları uzun süre hizmet vermesine rağmen, ya bodrum ve teras gibi katlarda ya da hastane binasına ek olarak sonradan yapılmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yoğun kullanıcı kitlesine sahip olan bir birimin eksiklikleri, ondan faydalanan kullanıcıların beklentilerini karşılamadığı gibi kendi işlevini de yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu sebeple çalışma, hastanenin en göz önündeki birimi olmasına rağmen gereken değerin gösterilmediği, yeme içme alanlarına odaklanarak, birimin işlevsel faaliyetleri içerisinde bulundukları zaman süresince, kendi yaşamsal faaliyetlerine dönüştüren kullanıcılarının, yeme içme alanları ile ilgili beklentilerini incelemeyi ve bu inceleme sonunda, fonksiyonel açıdan işlevsel ve mekân gereksinimlerinin kullanıcı merkezli bir tasarıma dönüşmesini sağlayacak öneriler getirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle hastane, yeme içme alanları, kullanıcıların tanımlanması, hastanedeki yeme içme alanları ve yeme içme alanlarının hastane organizasyonundaki yeri ve konumu gibi kavramlar ele alınmıştır. Sonraki bölümde, kullanıcıların memnuniyetinin ölçümüne yönelik değerlendirme tekniklerinin çeşitleri açıklanmış, tez kapsamında hangi tekniklerin kullanılacağından bahsedilmiştir. Bu tekniklerin ışığında bir diğer bölümde, çalışma alanları tanıtılmış ve hangi hastanede ve hangi biriminde anket çalışmasının yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan anket sonucunda, kullanıcıların memnuniyet düzeyleri ölçülerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Son bölümde tezin kavramsal bilgiler ve anket sonuçları birlikte ele alınmış, yeme içme alanları ile ilgili olarak kullanıcı odaklı işlevsel bir mekân önerisi yapılmıştır. Bu sayede hem kullanıcı beklentilerinin göz önünde tutulduğu hem de mekânın işlevsel faaliyetlerinin verimli çalıştığı bir tasarım elde edilebilecektir.
The first part of the thesis deals with the problem area and its definition, showing how general hospitals are developed and changed, why eating and drinking areas of hospitals are selected for the study. The second part covers the definitions of concepts. Beginning with the hospital in general, eating and drinking areas, identification of users in the hospital, location of eating and drinking areas in the hospital organization and related concepts are discussed. The third section manifests the types of evaluation techniques for the measurement of user satisfaction, and the techniques which will be used, and also the method (image capture, such as a survey) for analyzing users satisfaction, assessment techniques. The fourth chapter introduces primarily the university hospitals chosen for the case study. It gives information about post-occupancy evaluation techniques, selecting those appropriate to the structure of the thesis, and its application in the study. In the fifth chapter, table and graphical analysis results are interpreted according to results of the survey measuring the satisfaction level of users. The sixth chapter shows, giving primarily results from the survey on the relative values, the overall results of the survey assessment. Based on the outcome obtained in the analysis of the data, the interpretation of deficiencies within certain standards and user expectations will be concluded in combining the most appropriate results. Following proposals should be recommended for the thesis based on data received for ensuring the highest level of user satisfaction, for existing or new eating and drinking space.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/3423
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12277.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.