Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3358
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞentürer, Ayşetr_TR
dc.contributor.authorÇelimli, Nevzat Efetr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-03-25tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:58:34Z-
dc.date.available2015-05-28T13:58:34Z-
dc.date.issued2010-03-26tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3358-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractAraştırmanın hedefindeki özne, kent içinde kendine yer bulma çabasındaki yayadır. Yaya ve çevresi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Günümüz mimarlık ortamında, kentlerde yadsınan ve görmezden gelinen durumların açıklanmasında, yayanın şehirdeki pozisyonun kritik bir önemi vardır. Şehrin baskıcı ve yabancılaştırıcı ortamında kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaya, bütüncül bir bakış yardımıyla, kent gündeminin birinci sırasına yeniden getirilmelidir. Her ne kadar yaya, kent içinde kendine verileni tüketen kişi olarak birer izleyici statüsünde gözükse de, o kentin görünmeyen aktörü ya da kahramanıdır. Yayanın kentteki algısı, kentlerin anlaşılmasında bugüne kadar olandan farklı bir söylemi barındırır. Yukarıdan yapılan analizler ve araştırmalar yerine, yaşamın içinden gelen, sokak ölçeğindeki durumlardan faydalanarak yapılacak çalışmalar, şehirde yaşayanların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri demokratik ortamlar yaratacaktır. Bu sayede bulunduğumuz çevreler daha yaşanılır ve anlamlı olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe goal of the research subject is the human, who try to locate himself by foot in the city.The walking man and its surrounding can’t be seperated from each other. If you try to explain the ignorance and denial of the city in recent architectural enviroment, the position of the city on foot is critical. Although the walker, the person who consumes within the city was given its status as a viewer, in fact is the invisible actor or hero in the city. The perception of the walker in the city contains a different discourse to explain the city then past knowledge Analysis and research rather than from above, coming from the inside of life, street-scale work to be done to take advantage of the situation, city living more comfortable to express themselves will create a democratic environment. In this way, we have found a more livable environment and makes sense.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectDuyutr_TR
dc.subjectYürümetr_TR
dc.subjectYayatr_TR
dc.subjectBütüncül Yaklaşımtr_TR
dc.subjectTaktiktr_TR
dc.subjectSenaryotr_TR
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectBodyen_US
dc.subjectSenseen_US
dc.subjectWalkingen_US
dc.subjectWalkeren_US
dc.subjectHolistic Approachen_US
dc.subjectTacticen_US
dc.subjectScenarioen_US
dc.titleAlgısal Bir Araç Olarak Yaya Bedenin Keşfitr_TR
dc.title.alternativeThe Walking Man As A Perceptual Medium The Rediscovery Of Bodyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10333.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.