Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3352
Title: Çağdaş Mimari Tasarım Araçları Kapsamında Açık Kaynak Girişimi
Other Titles: Open Source Initiative Within The Architectural Design Tools
Authors: Erdem, Arzu
Aşut, Serdar
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimari Tasarım Araçları
Bilgisayar Destekli Tasarım
Açık Kaynak
İnternet
Architectural Design Tools
Computer Aided Design
Open Source
Internet
Issue Date: 2-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada mimari tasarım araçlarının tasarım düşüncesi üzerindeki etkileri incelenmiş ve açık kaynak girişimi çağdaş mimari tasarım araçları kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda açık kaynak girişimi, mimarların birkaç olasılık arasından seçim yapmaya mahkum olmak yerine kendi araçlarını tasarlayıp geliştirebilmelerini mümkün kılabilecek bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte açık kaynaklı gelişimin mümkün olmasını sağlayan dağıtılmış ağ yapısındaki örgütlenme biçimlerinin de gerek eğitim gerekse uygulama alanında mimarlık gündemine taşınmasının gerekliliği ortaya koyulmaya çalışılmış ve bu konudaki engel ve olasılıklar tartışılmıştır.
In this study, the effects of architectural design tools on design thinking was examined and the open source initiative was addressed within the contemporary architectural design tools. In this context, the open source initiative was considered as an approach that can let architects design and develop their own tools instead of being obliged to choose from a couple of choices. At the same time, the necessity of discussing the organizational structures that make open source development possible and are in distributed network form within the agenda of architecture, in terms of both education and practice was presented and the obstacles and possibilities within this field was examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3352
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10068.pdf9.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.