Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİnceoğlu, İpek Yüreklitr_TR
dc.contributor.authorPanayırcı, Naile Begümtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-11-03tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:58:32Z-
dc.date.available2015-05-28T13:58:32Z-
dc.date.issued2009-11-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3350-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractMetropoller devingen ve sürekli değişim gösteren oluşumlardır. Kendi dinamikleri doğrultusunda şekillenen mekansal oluşumları, kentsel kimliğini oluşturur. Bu kentsel formasyon gene metropol dinamikleriyle süreç içinde yeniden şekillenerek farklılaşır. Bu şekilde metropollerde sürekli bir dönüşüm durumu ortaya çıkar. Bu tez kapsamında dinamiklerin metropol merkez ve alt merkezlerini nasıl şekillendirdiği ve bu yolla metropolü nasıl değiştirdiği incelenmiştir. İstanbul örneği üzerinden gidilerek, üst ölçekte kentsel büyüme stratejileriyle olan benzerliklerinden ötürü Los Angeles, Hong Kong ve Londra ile karşılaştırılmış, buradan elde edilen çıkarımlar üzerinden İstanbul’da alt ölçekte bir alan üzerinde metropol dinamiklerinin bölgeye etkisi incelenmiştir. Bu veriler doğrultusunda yapılan önermelerle potansiyel değişimler ortaya konmuş ve bu değişimlerin metropolü ne şekilde etkileyebileceği tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe phenomenon of a metropolis can be explained as an endless changing of the city in terms of growth, renewal/regeneration, sprawl, shrinking etc. Since this particular phenomenon is currently a discussion point all over the world, it is significant to examine not only what metropolises are but also what they are affected by or what they have an effect on themselves. It is essential to analyse their dynamics in order to figure out the transformation. Metropolises emerge as spatial forms which both affect and are affected by the dynamics of the city. Each metropolis has its own practice. In order to figure out the future tranformation of Istanbul, the city has been compared with Los Angeles, Hong Kong and London in terms of the systems that change metropolises. Based on these case studies, an analysis has been made for a selected area in İstanbul, for which future predictions have been proposed. As a result of these predictions, an overview has been given of how these forecasts can transform İstanbul and metropolises in general.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMetropoltr_TR
dc.subjectDönüşümtr_TR
dc.subjectMerkeztr_TR
dc.subjectAlt merkeztr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectMetropolisen_US
dc.subjectTransformationen_US
dc.subjectCore centeren_US
dc.subjectSub-centeren_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.titleDeğişen Ölçekler Üzerinden Metropol Merkezleriyle Alt Merkezlerinin Arayüzünün Dönüşümütr_TR
dc.title.alternativeTransformation Of Metropolis Through The Changes On The Interface Of The Core Centers And Sub-centers In Multi Scalesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9945.pdf13.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.