Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBatur, Afifetr_TR
dc.contributor.authorSay, Seda Kulatr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:31:46Z-
dc.date.available2015-05-28T13:31:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3260-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, erken dönem Osmanlı mimarisindeki eğrisel örtüye geçiş sistemleri, hamam yapıları üzerinden incelenmiştir. Eğrisel örtü, örtüye geçiş ve örtüyle ilişkili aydınlatma ögeleri için terminolojik bir çalışma yapılarak bu ögelerin biçimsel ve yapısal özellikleri için bir biçim kataloğu hazırlamıştır. Biçim kataloğunda yer alan ögelerin, hamam yapılarında kullanımını belgelemek için bir envanter formu oluşturulmuştur. Yerinde ve arşiv çalışması ile incelenen 51 hamam yapısından elde edilen örtüye ilişkin bilgiler envanter formlarına işlenerek bir veri tabanı haline getirilmiştir. Ayrıca her bir hamam yapısı için derlenen yazılı ve görsel malzemeden birer envanter dosyası hazırlanmıştır. Tüm bu çalışmalara paralel olarak hamam yapılarının tarih içindeki gelişimi ile ilgili ve Osmanlı mimarlığının erken dönemdeki özellikleri ile ilgili arşiv ve kitaplık çalışması da sürdürülmüştür. Sonuçta ulaşılan somut veriler, veri modelinin yardımıyla sayısal değerlere ve grafiklere dökülerek, Osmanlı mimarlığının erken döneminde kullanılan örtü sistemlerinin zamana göre değişen niteliği tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study carries out an analysis of spherical superstructure systems in early Ottoman architecture, through bathhouse examples. An initial terminological survey for spherical superstructures, along with their transition and lighting elements was concluded in a “Catalogue of Forms”, that covers their formal, structural and material properties. A detailed “inventory form” was designed, based on the entries in this catalogue, so that the application of superstructural elements in bathhouses could be systematically documented. This infrastructural work was followed by on-site and archival analysis of 51 early Ottoman bathhouses, whose superstructural properties were recorded on inventory forms, which consequently resulted in an inventory database and a data model. An inventory dossier for each bathhouse was also assembled out of several written and visual materials compiled. In parallel, was carried out a library study, concerning the general properties of bathhouses throughout history, as well as the general properties of early Ottoman architecture. Finally, a tabulation of all the concrete data in our data model let us produce numerical values and graphics, against which was discussed the changing character of early Ottoman superstructures in time.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectErken Osmanlı mimarisitr_TR
dc.subjectörtüye geçiş ögesitr_TR
dc.subjecthamamtr_TR
dc.subjectkubbetr_TR
dc.subjecttonoztr_TR
dc.subjecttromptr_TR
dc.subjectpandantiftr_TR
dc.subjectüçgentr_TR
dc.subjectmukarnastr_TR
dc.subjectkubbe feneritr_TR
dc.subjectfilgözütr_TR
dc.subjectenvanter modelitr_TR
dc.subjectbiçim kataloğutr_TR
dc.subjectEarly Ottoman architectureen_US
dc.subjecttransition elements for superstructureen_US
dc.subjectbathhouseen_US
dc.subjectdomeen_US
dc.subjectvaulten_US
dc.subjectpendentiveen_US
dc.subjectsquinchen_US
dc.subjecttriangleen_US
dc.subjectmuqarnasen_US
dc.subjectlanternen_US
dc.subjectoculusen_US
dc.subjectinventory modelen_US
dc.subjectcatalogue of formsen_US
dc.titleErken Dönem Osmanlı Hamamlarında Örtüye Geçiş Sistemleritr_TR
dc.title.alternativeTransitional Elements Of Spherical Superstructures In Early Ottoman Bathhousesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7310.pdf41.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.