Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3258
Title: Sinema Aracılığı İle Mimarlığın Sunumu: Wall Street – Borsa (1987) Filminin İncelenmesi
Other Titles: Presentation Of Architecture Through Cinema: Analysis Of Wall Street (1987) Movie
Authors: Özer, Filiz
Güntan, Seda Sayar
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Sinema
Mimarlık
Modern
Wall Street
Borsa
Cinema
Architecture
Modern
Wall Street
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnsan hayatının ayrılmaz bir bütünü olan mimarlık, kısa bir geçmişi olan sinemayı, set ve dekor kullanımında her dönem yönlendirmiştir. Bununla birlikte, insan hayatından kesitleri beyaz perdeye aktaran sinema, kurgulanmış olan mekânları kullanan karakterlerle, bu mekânlarda kullanılan akımların felsefelerini ya destekleyip ön plana çıkarmış, ya da felsefelerinden uzaklaştırmıştır. Mimaride, farklı dönemlerde gündeme gelen çeşitli eğilimler geniş kitlelere ulaşan bir sanat dalı olan sinema aracılıyla kullanıcıya yansıtılırken, mekânlara ve mimariye olumlu- olumsuz alt anlamlar yüklenmiş, toplumun mimariye ilişkin yorum ve yaklaşımları sinema tarafından yansıtılmış ve yönlendirilmiştir. Çalışmada, Wall Street – Borsa (1987) filmi, sinemada mimarinin kullanımı açısından incelenmiştir. Filmde kullanılan mekanlar ayrı ayrı ele alınmış, filmdeki karakterlerin kullandığı mekanların tasarımları sosyolojik, ekonomik ve psikolojik alt mesajları ile birlikte incelenerek, kullanılan mimari dil ile karakterler arasındaki bağlantı incelenmiştir.
Architecture, as an inseparable aggregate of human life, has always conducted cinema, which has a comparatively short history, in means of usage of set and scene. Besides, cinema, while transferring human-life sections to the screen, has either supported or depressed the philosophies of architectural movements, via the characters using the designed spaces. Positive or negative sub-meanings have been assigned to spaces or architectural movements while various inclinations brought about at different periods were being reflected to the public by means of cinema, which is an art reaching large populations; public comment and approach to architecture have been reflected and conducted by cinema. In this study, the Wall Street movie had been analyzed according to the Architectural space usage. The spaces which had been used in this movie, examined into the characters sociological, economical, psychological attitudes and the relations between the spaces in connection with the meanings of the spaces.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3258
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7697.pdf13.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.