Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2935
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgene, Lale Tükenmeztr_TR
dc.contributor.authorUnutulmaz, Mustafa Gökaytr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-11-14tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:34Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:34Z-
dc.date.issued2013-11-20tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2935-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu tezde, araçlardaki elektrik şarj sistemi ve sistemin temel bileşeni olan alternatör incelenmiştir. Alternatör türleri, Lundell tipi alternatör ve şarj sistemi, araçtaki elektriksel yükler detaylarıyla birlikte anlatılmış ve açıklanmıştır. Literatürde bulunan ve konunun gelecekteki önemini anlatan birçok makale ve bilimsel çalışma araştırılmıştır. Araçlarda elektrik enerjisi üretiminde kullanılan elektrik makineleri karşılaştırmıştır. Lundell tipi alternatör; stator, pençe kutup rotor ve uyartım akımının kontrolörü ile oluşan bir üç fazlı senkron makinedir. Makinenin temel yapısı, bu bileşenler üzerinden incelenmiş ve makine parametreleri çıkartılmıştır. Alternatörün matematiksel modeli çıkarılmış ve bu model şarj sistemi simulasyonunun oluşturulmasında kullanılmıştır. Stator ve rotor eşdeğer devreleri elde edilmiş ve makine parametreleri çıkarılmıştır. Sistemin kayıp bileşenleri açıklanmış ve model oluşturulurken bu bileşenlere de yer verilmiştir. Makine parametrelerini hesaplayabilmek için bir test düzeneği hazırlanmıştır. Buna ek olarak; endüktans, fırça-bilezik temas dirençleri, sargı direncleri gibi makinenin yapısal özellikleri ölçülmüştür. Son olarak, derlenen bütün veriler ışığında MATLAB® Simulink modeli oluşturulmuştur ve tüm kontrol sistemi bu model üzerinden koşturulmuştur. Modelin sonuçlar ve sistemin yanıtları, tezin sonunda gösterilerek anlatılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis investigates the alternator component and the vehicle electrical charging system. Alternator types, Lundell type of alternators and the charging system are investigated together with the electrical loads. The literature was reviewed to proof the rising importance of this topic in the future. The comparisons of electrical machines which are used as electrical power generation are presented. The Lundell type of alternator is a three phase synchronous machine that consists of a stator, claw pole rotor and the excitation current controller. The construction was overviewed and machine parameters are derived and explained. Mathematical model of the alternator was established to create a vehicle electrical charging simulation and control. Equivalent circuits of the stator and the rotor are derived and explained in terms of machine parameters. The system losses are also obtained and considered. A test set up was prepared to calculate machine parameters. In addition, inductances, slip ring-brush resistances were measured in different speeds and excitation current states. Finally, a MATLAB® Simulink model is established to run the whole control system model which is out lined in the thesis. The results and the system responses are criticized at the end of the thesis.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAlternatörtr_TR
dc.subjectaraçtr_TR
dc.subjectşarjtr_TR
dc.subjectelektriktr_TR
dc.subjectmodeltr_TR
dc.subjectAlternatoren_US
dc.subjectvehicleen_US
dc.subjectelectricen_US
dc.subjectchargingen_US
dc.titleAraç Şarj Sisteminin Modellenmesi Ve Alternatör Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeModeling Of Charging System And Control Of An Alternator Of A Vehicleen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10020532tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14110.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.