Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2913
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorKoçal, Tarıktr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-07-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:28Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:28Z-
dc.date.issued2013-01-06tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2913-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında; dış hava şartlarının değişimlerine bağlı olarak istenen ısıl şartları elde edecek iklimlendirme sisteminin belirlenmesi için; mahallerin tavan, zemin ve yan duvarlarında olan ısı transferlerinin iletim ve taşınım vasıtasıyla olduğu kabulü yapılarak ve çeperlerin kapasitif özellikleri de göz önünde bulundurularak sistemin ısı kayıp denklemleri çıkarılmıştır. Sisteme verilen nemin, enerjinin ve dış ortamdan alınan taze hava ile sistemden dönen hava (resirküle hava) karışımının dengesini içeren matematik modeller kurulup sistemin PID kontrolcülü simülasyonu yapılmıştır. Sistemin sıcaklık ve nem cevaplarının doyuma ulaşması, bozucu etkileri ve dinamik cevabı her bir oda için ayrı ayrı modellenmiş ve kontrol edilmiştir. Böylece, entegre edilmiş olarak bir geminin HVAC sistem performansı değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, to determine the air conditioning system by achieving the desired thermal conditions based on the changes in outside weather conditions; with the acceptance of the heat transfer processes on the ground, cap and side walls of the control zone were being by means of convection and conduction. Capacitive properties of the boundary was also considered to obtain the equations of heat loss of the system. Humidity, energy and the mixture of fresh air by obtaining external environment and circulation air by returning are supplied to system by containing the balance of the developed mathematical models to simulate system with PID controller. Temperature and humidity responses of the system to reach saturation, disruptive effects and dynamic response are modeled one by one for each zones and controlled. Thus, the performance of HVAC system that integrated into a ship were evaluated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİklimlendirmetr_TR
dc.subjectgemitr_TR
dc.subjectkontroltr_TR
dc.subjectAir-conditioningen_US
dc.subjectshipen_US
dc.subjectcontrolen_US
dc.titleGemilerde Çok Odalı İklimlendirme Sistemlerinin Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeMulti Zones Hvac Systems’ Control In Shipsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID435543tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12771.pdf11.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.