Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2913
Title: Gemilerde Çok Odalı İklimlendirme Sistemlerinin Kontrolü
Other Titles: Multi Zones Hvac Systems’ Control In Ships
Authors: Muğan, Ata
Koçal, Tarık
435543
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: İklimlendirme
gemi
kontrol
Air-conditioning
ship
control
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında; dış hava şartlarının değişimlerine bağlı olarak istenen ısıl şartları elde edecek iklimlendirme sisteminin belirlenmesi için; mahallerin tavan, zemin ve yan duvarlarında olan ısı transferlerinin iletim ve taşınım vasıtasıyla olduğu kabulü yapılarak ve çeperlerin kapasitif özellikleri de göz önünde bulundurularak sistemin ısı kayıp denklemleri çıkarılmıştır. Sisteme verilen nemin, enerjinin ve dış ortamdan alınan taze hava ile sistemden dönen hava (resirküle hava) karışımının dengesini içeren matematik modeller kurulup sistemin PID kontrolcülü simülasyonu yapılmıştır. Sistemin sıcaklık ve nem cevaplarının doyuma ulaşması, bozucu etkileri ve dinamik cevabı her bir oda için ayrı ayrı modellenmiş ve kontrol edilmiştir. Böylece, entegre edilmiş olarak bir geminin HVAC sistem performansı değerlendirilmiştir.
In this thesis, to determine the air conditioning system by achieving the desired thermal conditions based on the changes in outside weather conditions; with the acceptance of the heat transfer processes on the ground, cap and side walls of the control zone were being by means of convection and conduction. Capacitive properties of the boundary was also considered to obtain the equations of heat loss of the system. Humidity, energy and the mixture of fresh air by obtaining external environment and circulation air by returning are supplied to system by containing the balance of the developed mathematical models to simulate system with PID controller. Temperature and humidity responses of the system to reach saturation, disruptive effects and dynamic response are modeled one by one for each zones and controlled. Thus, the performance of HVAC system that integrated into a ship were evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2913
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12771.pdf11.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.