Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/291
Title: Aritmetik Problemlerin Çözümlenmesi Ve Simgelenmesi
Other Titles: Solving And Symbolizing Arithmetic Problems In Turkish
Authors: Sönmez, Coşkun
Bahadır, Ömer
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Doğal dil işleme
Biçimbirimsel analiz
Karar ağaçları
Natural language processing
Morphological analysis
Decision trees
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ilköğretim öğrencileri seviyesindeki aritmetik matematik problemlerinin çözümlenmesi ve simgelenmesi gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı tarafından girilen aritmetik problem içindeki tüm kelimelerin biçimbirimsel analizleri yapılarak kökleri ve aldıkları ekler tespit edilmekte ve bu sayede cümle içindeki isim tamlamaları belirlenmektedir. Geliştirilen uygulamada girilen problemin hangi tipte olduğunun öğrenilmesi ve öğrenilen bu tipe göre problemin çözümlenmesi yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntem doğrultusunda, problem tipinin belirlenmesi için karar ağaçları kullanılmıştır. Karar ağaçları ile tipi belirlenen problem çeşitli işlemlerden geçirilerek çözümlenmekte, denklemler ve dört işlem sembolleriyle ifade edilmekte ve ilköğretim öğrencilerine kesirli sayıların anlatılmasında kullanılan sembollerle simgelenmektedir. Bu çalışma Türkçe doğal dil işleme uygulamalarının sayısını ve çeşitliliğini artırmak, yeni fikirlere öncülük etmek, ilköğretim öğrencilerine aritmetik problemlerinin çözümü konusunda yardımcı olmak ve test imkanı sunmak, ilköğretim öğrencileri arasında bilgisayar kullanımını teşvik etmek, insanı anlayan makine kavramına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir.
In this study primary school-level arithmetic mathematics problems are solved and symbolized. Having morphological analysis of every word in the user input, it is defined roots and affixes of each word and noun phrase in the sentence in this case. In this study, it has claimed that learning of problem type and solving problems by this learning type. In direction of this method, it has been used decision trees to determine problem type. Applying various operation to problem whose type is defined for a decision tree is solved, expressed equations and four arithmetic operation symbols, expressed by symbols which are used to teach fractional numbers to primary school students. The major reason of this work is to increase the number and kind of Turkish natural language processing applications, to pioneer new thoughts, to help and test primary school students about their arithmetic problems, to encourage using of computer between primary school students and to contribute to concept of machine that understands person.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/291
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7281.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.