Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2721
Title: İspanya’da Ve Türkiye’de Biyodizel Maliyet Analizi
Other Titles: Biodiesel Cost Analysis In Spain And Turkey
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
Bertran, Blanca Lajo
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Biyodizel
İspanya
Türkiye
Maliyet Analizi
Biodiesel
Spain
Turkey
Cost Analysis
Issue Date: 10-Aug-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yenilenebilir enerji kaynakları arasında, biyokütle yenilenebilir, çevre ile dost bir stratejik enerji kaynağı olup, heryerde üretilebilir ve sosyo ekonomik geliştirme etkisine sahip olup aynı zamanda da elektrik üretimi ve taşıma için yakıt üretim kaynağıdır. Biyokütle enerji teknolojilerinden, biyodizel bu enerji ihtiyacını karşılamada bol bulunması ve ülkede potansiyel kaynak olması nedeniyle adaylardan birisidir. Biyodizel basınçlı – içten yanmalı motorlar kullanılabilen, yağların transesterifikasyon reaksiyonu ile elde edilen temiz bir dizel alternatifidir. Dünyada endüstriye çerçevede biyodizel üretimi için, kanola yağı, soyafasulyesi yağı ve kullanılmış kızartma yağları yağ kaynağı olarak, metanol alkol olarak ve alkali katalizörler (sodyum veya potasyum hidroksit) katalizör kaynağı olarak kullanılır. Bu projede, geniş bitki ölçeğinin, biyodizel transesterifikasyon üretim sürecinde, temel içerik olarak kanola yağı, metanol ve sodyum hidroksid kullanılarak, bu biyodizelin yıllık sekizbin ton üretimi ile çalışıldı. Üretim şeması süreci dizayn edildi ve kütle dengesi sağlandı. Öncelikle İspanya’dan ve Türkiye’den bir birlerine benzer karakteristikleri olan ekonomik olarak iki bitki üzerinde çalışıldı. Sonuçlar, her iki ülkede de sürecin karlı olmasının ; daha ucuz tohum stoğuna, yeni teknolojilere, veya yeni düzenlemelere, yeni teşviklere, devlet teşviklerine veya destekleyici vergilere bağlı olduğunu gösterdi.
From the renewable resources, biomass is environmentally friendly strategic energy resource, which can be produced every where and has influence on socio-economic development, and also can be a resource for electricity and transportation fuels production. From the biomass energy technologies, biodiesel is one of the candidates of this needed energy because of its abundance and potential source in the country. Biodiesel is a clean-burning diesel replacement fuel that can be used in compression-ignition engines, and which is manufactured from oils through the process of transesterification reaction. For industrial-scale biodiesel production around the world, canola oil, sunflower oil, soybean oil and used cooking oil are used as an oil feedstock, methanol is used as an alcohol and alkaline catalysts are used as catalyst choices. In this project, the biodiesel transesterification production process in large-scale of a plant with an annual production of 8.000 tonnes of this biofuel was studied, using canola oil, methanol and sodium hydroxide as the main substances. The flowsheet of the process was designed and the mass balance was done. Once this step was finished, the economical assessment of two plants with the same characteristics as the one designed, one in Spain and the other one in Turkey, was carried out. Results showed that in both countries a solution is needed in order to make the process profitable: cheaper feedstocks, new technologies, or new policies, incentives, subsidies or tariffs from the government.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/2721
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9834.pdf699.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.