Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2701
Title: 2023 Yılında Türkiyede Enerji
Other Titles: Energy Of Turkey In 2023
Authors: Okutan, Hasancan
Çakay, Rana
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Türkiye
Enerji
2023 yılı
Energy
Turkey
2023 year
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma 2023 yılında Türkiye’nin enerji konusundaki vizyonuna yön çizebilmek için hazırlanmıştır. Kıyaslama yapabilmek için hem dünya ülkeleri hem de Türkiye’nin şu andaki durumu karşılaştırılmıştır. Tüm dünyanın şahit olduğu gibi globalleşme bilgi devriminin bir sonucudur. Dünya global bir market pazarı haline geldikçe ekonomik etkenler tarihsel, kültürel ve politik değerlerle birleşip ülkelerin gelecek yüzyıldaki rolünü belirlemektedir. Gelecek yüzyılın ana merkezi bir çok kişinin katıldığı üzere Avrasya’dır. Üretim, komünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarındaki trendlerle beraber Avrupa ve Asya bütünleşip kenetleneceklerdir. Bilindiği gibi Türkiye Avrasya’nın tam merkezinde bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı ve genç nüfusu Türkiye’nin gelecek yüzyıldaki enerji ihtiyacını karşılamada büyük rol oynayacaktır. Bir çok sektörde başlatılan özelleştirme çalışmaları enerji sektöründe de varlığını göstermektedir. Bu da yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmasını teşvik edecektir.
The present paper was prepared to see the vision of Turkey for 2023. Both energy in the world and Turkey were studied to make a comparison. It is quite certain that globalization is just one of the results of the information revolution that we are all witnessing in the world. As the world is becoming a global marketplace, economic factories coupled with historical, cultural and political assets shape a country s role for the next millennium. The central stage of the next millennium, many observers agree, will be Eurasia. Given the trends in production, communication and information technologies, Europe and Asia will form an integrated whole, interlinked and interdependent. As you all know, Turkey is at the center of Eurasia. Presence of renewable energy sources and young nation will play an important role to supply energy demand of Turkey in the next millennium. Privatization models have been started in many sectors also applicated to the enery sector. This encourage local and foreign investors to invest money in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/2701
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1972.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.