Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2667
Title: Dört Zamanlı Motorsiklet Motor Yağları İçin Alternatifler
Other Titles: Alternatives For Four Stroke Motorcycle Engine Oils
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
Alyakut, Tamer
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Biyoyağlama Yağları
Motor Yağları
Motorsiklet Motor Yağları
Kanola Metil Ester
Biolubricant
Motor Oil
Motorcycle Motor Oil
Canola Methyl Ester
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde mineral ve sentetik yağlama yağları kullanılmaktadır. Fakat günümüzde, gelişen ekolojik kaygılar ve sınırlı petrol kaynaklarından dolayı doğa dostu biyobazlı yağlama yağlarının önemini arttırmıştır. Biyobazlı yağlama yağlarının petrol ithali yerine kullanılması ayrıca önemlidir. Yağlama yağlarında en fazla kullanım motor yağlarındadır. Bu çalışmada, mineral, sentetik ve biyobazlı yağlama yağlarından başlayarak; mineral, sentetik, biyomineral ve biyosentetik 10w40 motorsiklet motor yağları üretilmiş, yağlama yağı özellikleri ve yağlayıcılık özellikleri belirlenmiştir. Sonuçlar %5 oranında biyobazlı yağlama yağlarının, mineral ve sentetik bazlı 10w40 motorsiklet motor yağlarında kullanımının mümkün olduğunu göstermiştir. Ayrıca, biyobazlı yağlama yağlarının harmanlanmasıyla birlikte, yağların yağlayıcılık özelliklerinde de artış gözlenmiştir. Biyomineral ve biyosentetik 10w40 yağlar, motorsiklet motor yağları için alternatif olarak önerilmiştir.
Today, mineral and synthetic based lubricants are widely used. But for the reason of ecological aspects, which are gaining importance in nowadays and limited resources of mineral oils, environmentally friendly biobased lubricants are gaining importance. Biobased lubricants are also important for using national resources rather than importing crude oils which are limited. The main consumption of lubricant market is motor oils. In our study, starting from mineral, synthetic and biobased lubricants; mineral, synthetic, biomineral and biosynthetic based four stroke motorcycle engine oils (10w40) are prepared, then lubricant and lubricity properties of the motor oils are determined. The results show that 5% of biobased lubricants will be suitable for preparing 10w40 motor oils in both mineral and synthetic based motor oils. Also improvements in the lubricity properties with the blend with biobased lubricants are seen. Biomineral and biosynthetic 10w40 motor oils become alternatives as motorcycle motor oils.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2667
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7276.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.