Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2613
Title: Dimetlasetamid-su Karışımının Farklı Dolgu Malzemeleri Kullanılarak Kesikli Distilasyonunun İncelenmesi
Other Titles: The Examination Of Dimethylacetamide-water Mixture Batch Distillation By Using Different Packings
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
Soygök, Volkan
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: DMAc Geri Kazanımı
Kesikli Distilasyon
Dolgu Malzemeleri
Mellapak
Çevre Kirliliği.
DMAc Recovery
Batch Distillation
Packings
Mellapak
Enviromental Pollution
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dimetilasetamid (DMAc) kimya endüstrisinde pek çok sektörde kullanılan önemli bir kimyasaldır. DMAc proseslerin çeşitli aşamalarında, karışımlarda bulunabilmektedir. DMAc AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş.’de akrilik lif üretiminde kullanılmaktadır. AKSA’da DMAc sulu organik bir karışım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu karışımdan DMAc geri kazanımı, maliyeti düşürme ve çevre kirliliği azaltma açılarından endüstriyel öneme sahiptir. Geri kazanımda uygulanabilecek ayırma işlemlerinden biri distilasyondur. Distilasyon ile geri kazanım uygulamasına temel oluşturmak üzere, bu çalışmada, DMAc-Su karışımının farklı dolgu malzemeleri kullanılarak, kesikli distilasyonunun incelenmesi hedeflenmiştir. Distilasyon çalışmaları pilot ölçekte, kesikli distilasyon kolonunda yapılmıştır. Kesikli distilasyon kolonu, 5 L’lik tank, dolgu malzemesi haznesi, distilat toplama kabı, riflaks pompası ve ısı değişticilerden oluşmaktadır. Deneylerde dolgu malzemesi (Mellapak ve Pall halkaları), riflaks oranı ve distilat debisinin geri kazanılan DMAc miktarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kesikli distilasyon ile DMAc geri kazanımında, denenen dolgu malzemeleri ve distilasyon koşulları için etkin dolgu malzemesinin Mellapak olduğu sonucuna varılmıştır. DMAc geri kazanımında Mellapak ve Pall halkaları kullanımı seçimi için, ayrıca maliyet analizi yapılarak dolgu maddeleri karşılaştırılmış ve Mellapak dolgu malzemesi kullanılmasının daha avantajlı olduğu bulunmuştur.
Dimethylacetamide (DMAc) is an important chemical which is used in many fields of the Chemical Industry. DMAc can be in solution in the various steps of a process. DMAc is used to produce acrylic fiber in AKSA Acrylic Chemical Company, where it appears as an aqueous organic mixture. DMAc recovery from the solution has industrial importance for reducing cost and preventing enviromental pollution. One of the applicable methods for recovery is distillation. The aims of this study are to examine the batch distillation of DMAc-water mixture using different types of packings and to form the basis for distillation application. Distillation studies were done in a pilot scale batch distillation column. The batch distillation column consisted of a 5 L tank, a packing reservoir, a distillate drum tank, a reflux pump and heat exchangers. In the experiment, the effects of packing type (Mellapak and Pall rings), reflux ratio and distillate flowrate on the amount of recovered DMAc were examined. It was determined that Mellapak is the most effective packing material among the packing material test samples and at distillation conditions in the recovery of DMAc by batch distillation. In order to decide between Mellapak and Pall rings in the recovery of DMAc, a cost analysis was, additionally, carried out for comparing these packings, and it was found that Mellapak packing is more advantageous.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/2613
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2412.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.