Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2342
Title: Kentsel Kesitler:ulaşım Altyapısı Ve Zemin Etkileşimleri
Other Titles: Urban Sections:interaction Between Transportation Infrastructure And Ground
Authors: Hacıhasanoglu, Orhan
Yardım, Nurgül
436577
Kentsel Tasarım
Urban Design
Keywords: ulaşım altyapısı
kentsel kesit
kentsel zemin
kesit tipolojileri
mimari diagramlar
İstanbul
transportation infrastructure
urban section
urban ground
sectional typologies
architectural diagrams
İstanbul
Issue Date: 26-Nov-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çok katmanlı ulaşım altyapısının kentsel tasarım ve mimari ile olan ilişkisi, kent zemininin bu durumdan nasıl etkilendiği kesitsel tipolojiler elde edilerek okunmaya çalışılmıştır. Bu inceleme özellikle örnek projelerin kesit çizimleri üzerinden yürütülmüştür. Amaç, projelerin ulaşım ve fonksiyonel katmanlarının yanı sıra, onları oluşturan strüktürlerin de kentsel çevre ile olan etkileşimlerini hem dikey hem de yatay tutumları ile kesitler üzerinden okumaktır. Kent bağlamında, ulaşım strüktür tipoloji yaklaşımlarının zeminle kurdukları ilişki farklarıyla nasıl değiştiğini açıklayabilmektir. Kentsel mekânların özellikle yer altı ve yer üstü ilişkisi kuran ulaşım altyapıları ile etkileşimde olması problemi oluşturmuştur. Kentsel mekân ve ulaşım strüktürleri arasındaki ilişkiyi gösteren kesit tipolojileri ve tipolojilerin kent zeminine etkileri değerlendirilmiştir. Literatürde incelenen dünya örneklerinin yanı sıra, İstanbul’da ulaşım ağı içinde çekim noktası olarak yer alan bölgeler üzerinde zemin ve ulaşım ilişkisi incelenmiştir. Sonuç olarak İstanbul için kentsel kesit yaklaşımının gösterildiği tipolojik haritalama hazırlanmıştır. Bu şekilde İstanbul Avrupa yakasındaki genellikle yeraltı bazlı ulaşım sistemlerinin kentsel zeminler ile olan ilişkisi kentsel kesitlere verilen tipolojiler üzerinden okunabilmektedir.
Today, the perception of layered transportation infrastructure has to be merged with the architecture and urban design. Especially the underground transportation modes affect the grounds of the city. This thesis focuses on investigating the relations of grounds and the transportation infrastructure. Exploring the interaction level of urban spaces with the transportation systems in terms of their expansions below and above the ground is the problem itself. Moreover finding a relation between urban spaces, transportation hubs and their typologies and how these typologies shaping urban grounds in the transportation context. After that, İstanbul is the case area of analyzing the urban sections with respect to ground and underground relations and typologies that have examined. The selected zones of İstanbul for showing the relation between ground and transportation have the major quality of being in the networks of city transportation system. Besides all the typological approaches and the selected zones of İstanbul, the conclusion of the research ends with the ‘typology mapping’.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2342
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12854.pdf8.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.