Balda Orijin Tespiti

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sunay, Aslı Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada özellikle yöreye göre isimlendirilen ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretilen karışık çiçek ballarının, coğrafi orijinlerinin deneysel yöntemlerle tespit edilmesi amaçlanmıştır. Balda orijin belirlenmesinde, balın polen yapısı, amino asit oranları, aroma bileşikleri, karbonhidrat yapıları, enzim aktiviteleri, flavonoidleri, mineral içeriği, organik asitleri, fenolik bileşikleri, karbon izotop oranları gibi çeşitli faktörlerin etken olduğu tespit edilmiştir. Dünya üzerinde yapılan araştırmalarda mono-flora balların menşei belirlenmesinde, bu faktörlerin etkili bir şekilde kullanılabildiği ancak ülkemizin Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretilen karışık çiçek balları gibi poliflora ballarda tek bir faktörün yeterli olmadığı ve net bir ayrım sağlanamadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de, dünyada da balın fiyatının belirlenmesindeki en önemli faktörlerden biri , balın menşeidir. Dolayısıyla, balda orijin tespiti, ülkemiz arıcılık sektörü açısından önemli bir gelir kaynağı olan bal ihracatında da çok büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, poliflora balların menşei tespitinde balın pek çok özelliğinin bir arada incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, bu çalışmada balın diastaz, iletkenlik, asit, nem, şeker yapısı ve amino asit oranları analiz edilerek, bu faktörlerin hepsi bir arada değerlendirilmiştir. Ayrıca 7 uzman panelistten oluşan tanımlayıcı bir duyusal panel de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile, bilim dünyasına, bal alım satımı ile ilgilenen bal tüccarlarına, bal paketleme fabrikalarına ve ihracatçılarına, arıcılık ve bal konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına ve tüketici bilgilendirme çalışmalarına bir katkı sağlanabilecektir. Ayrıca giderek artan ve karmaşık bir hale gelen uluslar arası bal ticaretinde, farklı kalitede balların menşeinin tespit edilerek ayırt edilebilmesi ve bu sayede haksız rekabetin de önüne geçilmesi öngörülmektedir.
There are mainly two types of honey produced each year in our country; flower honey and pine honey. Most of the flower honey is multi-floral which means that there are many different types of pollens in honey none of which is dominant. Thus, the discrimination between flower honey types is done according to their geographical origins. Usually the ones gathered from eastern part of Turkey are considered more valuable than the ones from other geographical regions. Therefore, determination of the geographical origin of honey is an important financial issue for honey packaging companies and exporters. The aim of this project is to develop a method that can be used by honey packaging companies to determine the geographical origin of honey which is an important grading factor for honey purchasing. For mono floral honey types pollen analysis and pollen count seems to be useful methods to determine the floral origin of honey. The dominant pollen indicates the floral origin. However, these methods are not sufficient to detect the geographical origin. Based on the results of many studies, the most suitable method for determining the origin of poly-floral honey types; is to consider many factors together. In this project; the HMF, diastase number, acidity, humidity, conductivity, sugar and amino acid composition of honey types gathered from the eastern part of Turkey from different regions, are determined. In addition a descriptive sensory analysis is performed with seven panelists who are experts for the sensory characteristics of honey types.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bal, orijin tespiti, kalite kriterleri, pollen, monoflora, poliflora, analitik yöntemler, coğrafi orijin, analiz, Honey, origin determination, quality criteria, pollen, analytical methods, geographical origin, monofloral, polyfloral, analysis
Alıntı