Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2186
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorKırca, Mesuttr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T13:52:22Z-
dc.date.available2015-05-18T13:52:22Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2186-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada yeni ve ileri teknoloji malzemelerinden biri olan mikro gözenekli karbon köpük yapılarının mekanik davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki ana aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında karbon köpüğün gerçek yapısına en yakın geometrik modelin elde edilmesi üzerinde çalışıldı. Bunun için yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen mikro fotoğraflar yardımıyla küresel hücre şekli kabulü yapılmıştır. Literatürdeki karakterizasyon bilgileri doğrultusunda rasgele hücre büyüklüğüne ve koordinatlarına sahip karbon köpük modeli CAD (Computer Aided Drawing) ortamında elde edilmiştir. Rasgeleliğin sağlanması amacıyla mevcut istatiksel karakterizasyon sonuçlarını kullanan bilgisayar programları geliştirilmiştir. Bu programlar (donusum.f, radius.m, macro.m) birbiri ardına çalıştırılarak köpüğe ait CAD modeli elde edilir. Daha sonra çalışmanın ikinci aşamasında elde edilen geometrik modelin basma yüklemesi altındaki lineer elastik mekanik davranışı incelenerek karbon köpüğün basma elastisite modülü ve Poisson oranı bulunmuştur. Literatürdeki deneye dayalı formüllerle karşılaştırılarak elde edilen köpük modelinin geçerliliği sınanmıştır. Sonuçların uyumluluk göstermesi yapılan modellemenin gerçek yapıya olan yakınlığını göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the first stage of this study, a modeling technique in CAD (Computer Aided Design) environment is developed with the aim of obtaining a foam model as close as to real structure of carbon foam incorporating the randomness nature of structural parameters at the same time. For this purpose, the shapes of the cells are assumed to be spherical. Random central coordinates and related random diameters of spherical cells are calculated by two coordinated computer programs named as “donusum.f” and “radius.m”. Statistical distributions are used to manage this randomness in diameters and locations of cells. The number of pores around the cells is also governed by these randomness management programs. Moreover, in order to get three dimensional geometry of carbon foam model in CAD environment, a script program (macro.m) is written. Thus, a carbon foam structure characterized in terms of its characteristic parameters such as porosity, cell dimension variations can be modeled in a CAD environment with the nature of random cell size and cell locations. In the second stage of the study, mechanical behaviors of carbon foams, which are modeled as CAD geometry, by using finite element method. Compressive Young’s modulus and Poisson’s ratio that are obtained with these finite element analyses are comparable with the values which are on literature obtained from experimental results. This shows that carbon foam models that are created based on random nature in CAD environment is close to real carbon foam structure.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKarbon köpüktr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectCAD modellemetr_TR
dc.subjectCarbon foamen_US
dc.subjectFinite element methoden_US
dc.subjectCAD modelingen_US
dc.titleMikro Hücreli Karbon Köpüklerin İstatiksel Ve Sayısal Olarak Modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeStatistical And Computational Modelling Of Micro-cellular Carbon Foamsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKatı Cisimlerin Mekaniğitr_TR
dc.contributor.departmentSolid Mechanicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3989.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.