Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2166
Title: Dalga Yayılımı Probleminde Kenar Bazlı Yumuşatılmış Radyal Nokta Enterpolasyon Yönteminin Uygulanması
Other Titles: Edged-based Smoothed Radial Point Interpolation Method (es-rpim) For Wave Propagation Problem
Authors: Muğan, Ata
Sapmaz, Serhan
424620
Katı Cisimlerin Mekaniği
Solid Mechanics
Keywords: Dalga yayılımı
Ağsız yöntemler
Sonlu elemanlar
Wave Propagation
Meshfree Methods
Finite Elements
Issue Date: 29-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sonlu elemanlar yöntemine alternatif bir yöntem olan ağsız yöntemlerden kenar bazlı yumuşatılmış radyal nokta enterpolasyon yöntemi kullanılarak dalga yayılımı problemi simule edilmiştir. Matematik model Matlab programı kullanılarak hazırlanmış olup modeli doğrulamak adına aynı analiz hem Abaqus programında hem de Matlab programında koşturulmuştur. Her iki programdan elde edilen yerdeğiştirme değerlerinin birbirine benzer olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle matematik model doğrulanmış olmuştur. Dalga yayılımı problemi için yapay sınır koşullarının uygulanması gerekmektedir. İleten sınır yöntemi, yapay sınır koşullarını sağlamak amacıyla bu çalışmada kullanılmıştır. Doğrulanmış matematik modele ileten sınır yöntemi de eklenerek kolon probleminde darbe yükü altında tek boyutlu dalga problemi incelenmiştir. Matlab programından elde edilen yerdeğiştirme değerlerinde sönümlemenin gerçekleştiği fark edilmiştir. Özellikle ileten sınır yönteminin uygulandığı sınırdan elde edilen yerdeğiştirme değerleri sıfır değeri etrafında salınım yaptıktan sonra analiz sonunda sıfır değerinde sabitlenmiştir.
In this study, the edged based smoothed radial point interpolation method, kind of meshfree methods, is used fort he simulation of wave propagation problem. Numerical model is written at Matlab programme and Abaqus programme is used in order to validate the numerical model. The same analysis procedure and model are set into Matlab and Abaqus programme for the validation. The similar displacement results are obtained from Matlab and Abaqus programmes. For this reason numerical model is validated. Artificial boundary conditions must be implemented for the wave propagation problem. Transmitting boundary method is used for the simulation of the artificial boundary conditions. Column problem is set in order to critise one dimensional wave propagation problem under impulse load. Absorption is observed according to displacement results from Matlab programme. Especially for the transmitting boundary, displacement values are oscillated at zero. At the end of the analysis, displacement value is fixed at zero.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2166
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12429.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.