Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2151
Title: Takvıyelı Plakların Optımızasyonu
Other Titles: Optimization Of Stiffened Plates
Authors: Muğan, Ata
Doğan, Uğur
Katı Cisimlerin Mekaniği
Solid Mechanics
Keywords: Doğal frekans
Optimizasyon
Takviyeli plak
Natural frequency
Optimization
Stiffened plate
Issue Date: 14-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Hypermesh programı ile takviyeli plakların topoloji optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyonlar, belirli bir gerilme sınırı altında kalarak ağırlığı minimize etmek ve belirli bir ağırlık sınırı altında kalarak doğal frekansı maksimize etmek için yapılmıştır. Optimizasyon sonuçlarını değerlendirmek için ilk olarak düz ve takviyeli plakların statik analizi çeşitli sınır şartları ve yükleme durumları altında gerçekleştirildi. Doğal frekans optimizasyonlarını değerlendirmek için düz ve takviyeli plakların çeşitli sınır şartlarında doğal frekans analizi gerçekleştirildi. Optimizasyonların tamamlanmasından sonra elde edilen sonuçlar daha önceki analiz sonuçlarıyla karşılaştırıldı ve optimizasyon sonuçlarının klasik takviyeli plaklara ait analiz sonuçlarından daha iyi olduğu görüldü. Optimizasyon sonuçları dikkate alınarak, basit tasarımlar oluşturuldu ve basit tasarımların klasik takviyeli plaklardan daha yüksek performans sağladığı görüldü. Son olarak daha önceki akademik çalısmalarda incelenen takviyeli plak örnekleri analiz edildi. Bu takviyeli plak modelleri optimize edildi ve optimizasyon sonucunda daha yüksek performansa sahip takviye formları elde edildi.
In this study, topology optimization of stiffened plates has been done with Hypermesh programme. Optimizations have been done in order to minimize the weight with standing under a specified stress boundary and maximize the natural frequency with standing under a specified weight boundary. Firstly, static analyses of bare and stiffened plates under various boundary conditions and load types have been achieved to rate optimization results. Natural frequency analyses of bare and stiffened plates have been done to rate natural frequency optimizations. Results that have been gained after the completion of optimizations have been compared with previous analyses results and it has been seen that optimization results have been better than analysis results belong to classic stiffened plates. Finally, stiffened plate examples that had been studied in previous research papers have been analysed. These stiffened plate models have been optimized and at the result of optimizations stiffener forms having higher performance have been obtained
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/2151
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11103.pdf18.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.