Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArpacı, Alaeddintr_TR
dc.contributor.authorTol, Hakan İbrahimtr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-10-23tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T13:52:13Z-
dc.date.available2015-05-18T13:52:13Z-
dc.date.issued2008-10-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2146-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bölge ısıtma sistemlerinde santral ısı arzı ile yerleşim birimi ısı talebi arasındaki uyumsuzluğun önüne geçmek ve santraldaki ısı ve elektrik üretiminde esneklik sağlamak için kurulan ısı depolama sisteminin mekanik ve ısıl tasarım yöntemi elde edilmiştir. Bu yöntemle öncelikle ısı depolama sisteminin tasarım biçimi, tasarım etkenleri ve tasarım girdileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Farklı tasarım girdileri için en iyi çözüm farklı tasarım biçimlerinde gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada sıcaklık katmanlaşmalı duyulur ısı depolama biçimi incelenmiştir. Yöntemin ikinci adımında literatürden elde edilen verimlilik tanımı kullanılarak CFD analizi ile ısı depolama tankının en yüksek verimliliği sağladığı ısıl enerji depolayıcı su ortamının boyutları elde edilmiştir. Depolanan ısının kayba uğramaması için tank için yalıtım hesaplamaları da bu adımda gerçekleştirilmiştir. Yöntemin son adımında da ısı depolama tankındaki yük koşulları göz önünde bulundurularak, ısıl enerji depolayıcı su ortamını muhafaza edecek tankın mekanik boyutlandırması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sonlu eleman analizi yardımıyla yapılan mekanik boyutlandırmanın izin verilen gerilme ve yer değiştirme sınırları göz önünde bulundurularak etkiyen yüklere karşı dayanıklı olduğu kontrol edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, mechanical and thermal design methodology of a heat storage system is investigated. Heat storage system regulates discordance between heat production of cogeneration plant and head demand of consumer side; and provides flexibility of production between electric and heat production for cogeneration plant. In this methodology, with the input of factors that affect design of heat storage system and initial conditions design type of heat storage is determined firstly. The solution design type will differ for different initial conditions. Secondly, an efficiency definition is determined from literature. by CFD analysis heat storage medium is dimensioned in maximum efficiency. Also, to prevent the heat loss from heat storage tank, insulation of the tank is calculated at this step. At the final step of the design, the mechanical loads acting on the heat storage tank is determined and tank is dimensioned by analytical methods. Also, the dimension of the tank is verified by checking stress and displacement resulted at Finite Element Analysis method according to the allowable limits.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectısı depolama sistemitr_TR
dc.subjectısıl enerji depolamatr_TR
dc.subjectheat accumulatoren_US
dc.subjectheat storage systemen_US
dc.subjecthot water storageen_US
dc.titleBir Isı Depolama Sisteminin Mekanik Ve Isıl Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeMechanic And Thermal Design Of A Heat Storage Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKatı Cisimlerin Mekaniğitr_TR
dc.contributor.departmentSolid Mechanicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8927.pdf7.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.