Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenocak, Eroltr_TR
dc.contributor.authorÇınar, Göktuğtr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T13:52:11Z-
dc.date.available2015-05-18T13:52:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2140-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ticari simülasyon programları kullanılarak bir otomobil tekerlek yuvası panelinin kalıp yüzeylerinin elde edilmesine dolayısıyla kullanılacak panelin elde edilmesine çalışılmıştır. Söz konusu olan panelin prosesinde önemli olan işlemler ve literatürde gecen bazı genel kavramlar açıklanmıştır. Sac şekillendirmeye etki eden faktörler ve ortaya çıkabilen kusurlar anlatılmış, bazı durumlar işparçamızla örneklendirilmiştir. Ayrıca, matematiksel malzeme yüzey akış bünye denklemleri, izotropi, anizotsopi kavramları ve ilgili temel ifadeler anlatılmıştır. Bunların dışında panelin değişik durumlardaki karşılaştırmalı çekme simülasyonları yer almaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, commercial simulation software is used to figure out the parameters of the dies for an automobile wheelhouse panel. Literature survey was made for the features which are significant for the process of this panel and some general concepts examined related to this field. The factors and failures that affect formability were observed. Furthermore, information about isotropy, anisotropy, constitution laws and yielding equations were given. Beside these, results of the drawing simulations of the wheelhouse panel were shown.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSac metaltr_TR
dc.subjectAnisotropitr_TR
dc.subjectHill48tr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectÇekme Simülasyonutr_TR
dc.subjectSheet Metalen_US
dc.subjectAnisotropyen_US
dc.subjectHill 48en_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.subjectDrawing Simulationen_US
dc.titleSac Metal Şekillendirmede Anisotropinin Şekillendirilebilme Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Anisotropy On Formability In Sheet Metal Formingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKatı Cisimlerin Mekaniğitr_TR
dc.contributor.departmentSolid Mechanicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4028.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.