Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2140
Title: Sac Metal Şekillendirmede Anisotropinin Şekillendirilebilme Üzerindeki Etkisi
Other Titles: Effects Of Anisotropy On Formability In Sheet Metal Forming
Authors: Şenocak, Erol
Çınar, Göktuğ
Katı Cisimlerin Mekaniği
Solid Mechanics
Keywords: Sac metal
Anisotropi
Hill48
Sonlu elemanlar
Çekme Simülasyonu
Sheet Metal
Anisotropy
Hill 48
Finite Elements
Drawing Simulation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ticari simülasyon programları kullanılarak bir otomobil tekerlek yuvası panelinin kalıp yüzeylerinin elde edilmesine dolayısıyla kullanılacak panelin elde edilmesine çalışılmıştır. Söz konusu olan panelin prosesinde önemli olan işlemler ve literatürde gecen bazı genel kavramlar açıklanmıştır. Sac şekillendirmeye etki eden faktörler ve ortaya çıkabilen kusurlar anlatılmış, bazı durumlar işparçamızla örneklendirilmiştir. Ayrıca, matematiksel malzeme yüzey akış bünye denklemleri, izotropi, anizotsopi kavramları ve ilgili temel ifadeler anlatılmıştır. Bunların dışında panelin değişik durumlardaki karşılaştırmalı çekme simülasyonları yer almaktadır.
In this study, commercial simulation software is used to figure out the parameters of the dies for an automobile wheelhouse panel. Literature survey was made for the features which are significant for the process of this panel and some general concepts examined related to this field. The factors and failures that affect formability were observed. Furthermore, information about isotropy, anisotropy, constitution laws and yielding equations were given. Beside these, results of the drawing simulations of the wheelhouse panel were shown.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/2140
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4028.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.