Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2129
Title: Klikya Bölgesinin Güncel Depremselliği Ve Gerilme Analizi
Other Titles: Recent Seismicity And Stress Analysis Of The Cilician Region
Authors: Eyidoğan, Haluk
Ökeler, Ahmet
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Klikya Bölgesi
Yerel Depremler
Tektonik
Gerilme
Cilician Region
Local Earthquakes
Tectonics
Stress Tensor
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Klikya Bölgesi’nde 1994 yılından beri TÜBİTAK-MAM tarafından işletilmekte olan deprem istasyonu ağının 1999 yılı ile 2001 yılının ilk 6 ayı arasında topladığı deprem verileri kullanılmıştır. Bu dönemde, en az 3 istasyonda kaydedilen depremlerin lokasyonları yeniden belirlenmiştir. Lokasyonları belirlenen depremler için hesaplanan parametrelerin duyarlılığı çeşitli kriterler gözetilerek incelenmiştir. Ayrıca, en az 6 istasyonda ilk okuma verisine sahip depremlerin odak mekanizması çözümleri FPFIT algoritması kullanılarak hesaplanmıştır. Belirlenen odak mekanizması çözümleri kullanılarak tüm bölge ve Düziçi-Andırın bölgesi için ayrı ayrı gerilme tensörü analizi yapılmış ve buradan elde edilen tüm sismolojik sonuçların ışığında bölgenin tektonik özellikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
In this study, earthquakes occured in Cilician Region during 1999 and the first half of the 2001 which are recorded by the seismic network of TUBITAK-MAM, are used. Earthquakes, that are recorded at least by three stations have been relocated. Location parameters are examined using various sensitivity criteria. Additionally, focal mecanism solutions are obtained for earthquakes recorded at least by six stations. Mechanism solutions were then used to determine the regional stress tensors of the Cilician Region and the Duzici-Andirin Regions. Consequently, active tectonics of the Cilician Region is discussed in the light of the seismological results obtained from this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/2129
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1470.pdf32.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.