Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2117
Title: Batı Karadeniz’de Gaz Hidrat Anomalilerinin Avo Analizi İle İncelenmesi
Other Titles: Examination Of The Gas Hydrate Anomalies By Avo Analysis At Western Black Sea, Turkey
Authors: Demirbağ, Emin
Yavuz, Sinem
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Gaz Hidrat
BSR
AVO
Düz Çözüm Modelleme
Gas Hydrate
BSR
AVO
Forward Modelling
Issue Date: 16-Feb-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gaz hidrat günümüzde diğer hidrokarbon kökenli enerji kaynaklarına alternatif olarak gösterilen önemli bir enerji kaynağıdır. Batı Karadeniz bölgesinde Akçakoca-Kurucaşile arasında 1998 yılında toplanan sismik verilerin detaylı incelenmesiyle bazı hatlarda bölgede gaz hidrat varlığını işaret eden BSR seviyesine rastlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında BSR seviyesinin en belirgin olarak görüldüğü sismik hattın AVO analizine hazırlanması amacıyla özel olarak sismik veri işlem yapılmıştır. Bu veri işlemin ardından belirgin olarak BSR tespit edilen çoklu CDP’ler seçilerek BSR seviyesinin bulunduğu ortamın sismik parametrelerini belirlemek amacıyla AVO analizi yapılmıştır. AVO analizinde Zeoppritz yaklaşımlarıyla sıfır ofset ve eğim değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, sıfır ofset ve eğim değerlerinin istatistiksel değerlendirilmesinin ile elde edilen sonuçların ardından düz çözüm modelleme ile ortamın sismik parametreleri belirlenmiştir.
Gas hydrate is an important alternative source of energy to the other hydrocarbon-based energy sources today. At Western Black Sea, BSR level indicating existence of gas hydrate in some seismic lines were observed by detailed study of the collected seismic data between Akçakoca – Kurucaşile in 1998. In this study, seismic data processing is carried out specifically for the seismic line that BSR level is seen as the most prominent for the AVO analysis. After the data processing, AVO analysis is carried out on the CDP super gathers to identify the seismic parameters of the medium that BSR is significantly identified. In AVO analysis, Zoeppritz approximations are used to get zero offset and slope values. Additionally, seismic parameters of the medium are obtained by forward modelling after getting the results for the statistical evaluation of the zero offset and slope results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/2117
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11297.pdf33.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.