Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2097
Title: İkizdere-ballıköy Sahasının Hidrotermal Potansiyelinin İncelenmesi
Other Titles: Exploration Of Low Temperature Hydrothermal System In The Anzer Valley Ikizdere,rize
Authors: Karaman, Abdullah
Tunalı, Burak Acet
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: jeotermal
doğal potansiyel
doğru akım elektrik özdirenç
Rize
İkizdere
Anzer
Ballı
geothermal
self potential
dc-resistivity
Rize
Ikızdere
Anzer
Balli
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ballı (Anzer) Rize ili, İkizdere ilçesine bağlı bir köydür ve 2300m kotunda bir buzul vadisinin tabanında yer almaktadır. Bu vadi düşük sıcaklıklı hidrotermal sistem için sınırlı sayıda kanıt segilemektedir. Düşük sıcaklıklı hidrotermal sistemler enerji üretimi için kullanışlı olmamaları nedeniyle bazen dikkate alınmazlar. Yine de, Anzer vadisi gibi seçkin doğal güzelliklere sahip alanlarda hidrotermal kaynaklar turizm odaklı yatırımları tetikleyerek yöre ekonomisine önemli katkılar koyabilmektedir. Son zamanlarda yöre halkı vadideki bir çok mevkide ılık su sızıntıları ve soğuk havalardaki buğu çıkışlarını rapor etmiş ve buna bağlı olarak Eylül 2004 tarihinde arazi çalışmalarına başlanmıştır. Alanın hidrotermal potansiyelinin belirlenmesi çerçevesinde ısısal anomali veren yerlerin tespiti için toprak ve su sıcaklık ölçümleri yapılmış, çatlak ve kırık sistemleri çalışılmış ve araştırma sondajının gerekliliğinin sorgulanması amacıyla iletken zonların tayini için doğru akım elektrik özdirenç ve doğal potansiyel ölçümleri yürütülmüştür. Doğru akım elektrik özdirenç ve doğal potansiyel yöntemleri fay zonları, çatlak-kırık sistemleri ve ayrışma zonları gibi tipik hidrotermal sistemlerde oluşan özelliklerin belirlenmesinde başarıyla kullanılmıştır.
Ballı (Anzer) is a remote village of the town Ikizdere, Rize, Turkey and located at the bottom of a glacial valley at an altitude above 2300m. This valley exhibits limşted evidence for low temperature hydrothermal system. Low-temperature hydrothermal systems are sometimes ignored since they are not useful for the energy production. However, in areas where natural beauty is prominent as in the Anzer valley, hydrothermal resources may add a significant value to the local economy by triggering investment for recreational centers. Recently, local people have reported warm water seepage and evaporation in cold days in several locations in the valley, and we initiated a field survey in September 2004. For the purpose of determining the potential of the site, we carried out soil and water temperature measurements to identify anomalous warm areas, studied the crack and fault systems, and utilized dc-electrical methods and self potential measurements to delineate the conductive zones for the drilling if necessary. Dc-electrical and self potential methods have succesfully been used in identifying the common features such as faults, fracture systems, and alteration zones as occur in hydrothermal sites.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/2097
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3232.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.