Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2096
Title: İstanbul - Tuzla Bölgesinin Yerelektrik Süreksizliklerinin Elektrik Ve Elektromanyetik Yöntemlerle Araştırılması
Other Titles: Investigation Of Geoelectrical Discontinuities With Electric And Electromagnetic Methods In Istanbul - Tuzla Region
Authors: Özürlan, Gülçin
Ardalı, Ayça Sultan
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Elektromanyetik
elektrik
özdirenç
süreksizlik
Tuzla.
Electromagnetic
electric
resistivity
discontinuity
Tuzla.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, İstanbul Tuzla bölgesinin jeolojik yapısını ve stratigrafik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla jeofizik yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu jeofizik yöntemler, iletkenliğin derinlikle değişimini saptayabilen düşey elektrik sondaj ve elektromanyetik sondaj ile yanal yöndeki özdirenç değişimlerini saptayabilen elektromanyetik kaydırma yöntemleridir. Bölgedeki yer elektrik süreksizliklerinin araştırılması amacıyla elektrik yöntemlerden doğru akım özdirenç yöntemi (DAÖ) ve elektromanyetik yöntemlerden çok kanallı ölçüm alınabilen geçici elektromanyetik yöntem (TEM) ile çok alçak frekans elektromanyetik yöntem (VLF-EM) kullanılmıştır. Toplanan TEM ve DES verilerinin ortak ters çözümünden elde edilen elektrik kesit ve yer modellerinin bölgenin jeolojisi ile olan uyumu incelenmiştir. VLF-EM verilerinin kaydırma eğrileri çizilerek, süzgeçlenmiş ve bölgedeki iki adet süreksizliğin yeri ile dayk şeklindeki granit sokulumunun sınırları haritalanmıştır.
In this study, geophysical methods were applied to reveal geologic structure and stratigraphic properties of İstanbul Tuzla region. These geophysical methods are vertical electric and electromagnetic soundings which determine the variation of resistivity with depth and electromagnetic soundings that establishes resistivity variation at lateral distance. Direct current resistivity method (DC Resistivity), multi-channel transient electromagnetic method (TEM) and very-low frequency electromagnetic method (VLF-EM) are applied to delineate geoelectric discontinuities in the region. According to joint inversion results of TEM and VES data, geologic accordance of the obtained models were examined. The raw VLF-EM and filtered profile data were used for mapping two discontinuities and a dyke shaped granite intrusion in the region.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/2096
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3201.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.