Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2094
Title: İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesınde Tuzlu Su Yayılımının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması
Other Titles: Investigation Spread Of Saltwater With Geophysical Methods In Istanbul Tuzla Içmeler Region
Authors: Özürlan, Gülçin
Recep, Mehmet
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Elektromanyetik
elektrik
özdirenç
tuzlu su
hidrojeoloji
Tuzla.
Electromagnetic
electric
resistivity
salt water
Hydrogeology
Tuzla.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yer altı suyu kirliliği, bir çok endüstri ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda görülmeye başlanan bir çevre sorunudur. Bu çalışmada yeraltı suyu kalitesini etkileyen bir kirlilik kaynağı olan tuzlanmanın, özellikle sahil bölgelerinde yeralan akiferlere olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, İstanbul Tuzla İçmeler bölgesinde kıyı akiferlerinde tuzlu su yayılımının belirlenebilmesi için jeofizik yöntemlerden yararlanılmıştır. Elektrik ve elektromanyetik yöntemler, tuzlu suya doygun alanlar ile tatlı suya doygun alanlar arasındaki yüksek özdirenç kontrastından yararlanarak kıyı bölgesindeki kirliliğin sınırlarını tespit etmede başarıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Doğru akım özdirenç yöntemi ile Geçici Elektromanyetik Yöntem (TEM) kullanılarak özdirencin derinlikle değişimi araştırılmıştır. Buna ek olarak, Çok Alçak Frekanslı Elektromanyetik Yöntem (VLF-Elektromanyetik) kullanılarak iletkenliğin yanal yöndeki değişimleri ve Doğal Polarizasyon Yöntemi (SP) kullanılarak yeraltı suyu akış yönü incelenmiştir. Bulunan sonuçların jeolojik, hidrojeolojik ve hidrokimyasal araştırmalarla uyumluluğu incelenmiş ve tüm bu bilgilere dayanarak yeraltını temsil eden hidrojeolojik model oluşturulmuştur.
At recent years groundwater contamination in Turkey has begun to be a serious environmental problem as in many industrial countries. In this study, it is subjected that salinity, which is one of the contaminating source, affects the quality of groundwater. For this goal, the geophysical methods used to detect spread of the saltwater in the coastal aquifer at İstanbul-Tuzla İçmeler region. Using the high resistivity contrast between saltwater affected and freshwater area electrical and electromagnetic methods, can determine contamination at coastal aquifer. In this study, variation of resistivity with depth investigated using direct current resistivity method and Transient Electromagnetic Method (TEM). In addition to this, Very Low Frequency Electromagnetic Method (VLF-Electromagnetic) and Self Potential (SP) method are used to investigate the conductivity variation at lateral distance and to determine the groundwater flow direction, respectively. Consequently, harmony of the geophysical results with geologic, hydrogeologic and hydrochemical features that were already known investigated and using this knowledge a hydrogeologic model was constituted.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/2094
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2534.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.