Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2026
Title: Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve İmkb’de İşlem Gören Tekstil Firmalarına Uygulanması
Other Titles: The Measurement Of Intellectual Capital And Intellectual Capital Performances Of Turkish Textile Firms In Istanbul Stock Exchange Market
Authors: Taş, Oktay
Özsoy, İbrahim
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Entelektüel Sermaye
Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı Metodu
Maddi Olmayan Varlıkların Değerlerinin Hesaplanması
Entelektüel Katma Değer Katsayısı Metodu
Türk Tekstil Sektörü
Intellectual Capital
Market-Book-Value Ratio Method
Calculated Intellectual Value (CIV)
Value-Added Intellectual Coefficient (VAIC) Method
Turkish Textile Sector
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilgi, son yıllarda ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmiştir. Bilgi soyut bir kavramdır. Bilgi ekonomisi adı verilen yeni ekonomide de fiziksel olmayan, soyut varlıkların önemi hızla artmaktadır. Entelektüel sermaye büyük ölçüde soyut varlıklardan oluşmaktadır. Soyut varlıkların kazanılması ve işletmeye yarar sağlar hale getirilmesi bir başka deyişle ondan katma değer sağlanması, entelektüel sermayenin konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada bilgi ekonomisiyle yeni yeni duymaya başladığımız Entelektüel Sermaye kavramı ve Entelektüel Sermayenin ölçülmesi üzerine literatürde olan çalışmalar ortaya konmaktadır. Özellikle bu çalışmanın amacı Türkiye’nin en önemli sektörlerinden olan Tekstil sektöründeki firmaların işletme bazında entelektüel sermaye varlıklarını saptamak ve işletmelerin temel bileşenlerinden kaynaklanan katma değerin etkinliği ile işletme performansını değerlendirmede kullanılan temel ölçütleri olan karlılık, verimlilik, piyasa değeri ve arasındaki ilişkiyi ölçülmektir. Bu nedenle üç temel metot kullanılmıştır. Bunlar Piyasa Değeri / Defter Değeri metodu, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi ve Ante Pulic’in Entellektüel Katma Değer Katsayısı (Value Added Intellectual Coefficient-VAIC) yöntemidir. Ayrıca uluslararası arenada faaliyet gösteren yurtdışı tekstil firmaları ile karşılaştırarak, Türk tekstil firmalarının entelektüel sermaye performansı irdelenmektedir.
Knowledge is a production factor to get competition edge as economic structure called the new economy or the knowledge economy evolves in accordance with technological changes. Knowledge is intangible concept. In the new economy intangible assets is becoming important. Increasingly intellectual capital, synonymously used to refer to intangible assets and to knowledge capital, is becoming the driver of value in an organization. Intellectual capital is consists of intangible assets majority. Acquiring value-added from intangible assets is major aim of intellectual capital. The aim of this study is to provide a preliminary overview of the measurement issues and approaches regarding the subject area of Intellectual Capital (IC). In particular, the concept of intellectual capital will be thoroughly analyzed, as well as some of the measurement methods which have been put forward to deal with the existence of IC at Turkish textile sector. Therefore three methods used for his study. These are Market / Book Value Ratio Method, Calculated Intangible Value Method and Ante Pulic Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Additionally the intellectual capital performances of Turkish textile firms are examined through comparison with the intellectual capital performances of foreign textile firms.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/2026
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4313.pdf721.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.