Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2021
Title: Karşılaştırmalı Rasyo Analizi Yöntemiyle Ekonomik Krizlerin Banka Bilançolarına Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: Research Of The Effect Of Economic Crises On The Bank Balance Sheets Using The Comparative Ratio Analysis Method
Authors: Taş, Oktay
Özbek, Murat
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Türk Bankacılık System
Finansal Krizler
Oran Analizi
Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi
Turkish Banking System
Financial Crises
Ratio Analysis
Wilcoxon Signed Rank Test
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Türk Bankacılık Sistemi’nin 1980 sonrası dönemdeki yapısal özellikleri gözönüne alınarak, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin sistem üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu incelemede, bankaların ekonomik kriz dönemi (2001) ve ekonomik kriz sonrası döneme (2002) ait finansal oranları beş farklı gruba bölünmüş ve bu oran grupları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi kullanılmak suretiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bankacılık sistemi kriz sonrası dönemde iyileşme göstermesine karşın, bu çalışma kapsamında kullanılan verilerin daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde yeniden ele alınması önemli görülmektedir.
This study attempts to determine the effects of the economic crisis in 2001 on the Turkish Banking System, taking into consideration the structural characteristics of the system since 1980 onwards. Aforementioned study divides the selected banks’ financial ratios, representing crisis period (2001) and post crisis period (2002) into five distinct groups, and compare them using Wilcoxon Signed-Rank Test, which is a non-parametric statistical method. Even though the results indicate that the banking system has developed in the post crisis period, the data included in this study are required to be re-evaluated so as to cover a much longer time span.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/2021
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1426.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.