Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1940
Title: Erken Uyarı Modeli Ve İmkb-100 Şirketlerine Uygulanması
Other Titles: Early Warning System And Application Above Imkb-100 Companies
Authors: Taş, Oktay
Şengörenoğlu, Özgür Çağman
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Özsermaye karlılığı
İnşaat
Enerji
İletişim
Erken Uyarı Sistemi
Return on equity
Construction
Energy
Communication
Early warning indicator system
Issue Date: 16-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir şirketin öncelikli ve yaşamsal amacı kâr etmektir. Bu hedefe ulaşmak için patronlar sınıfı hiçbir şeyden kaçınmamaktadır. Kâr olduğu sürece bir üretim kolunda üretim olmakta ve yükselen kârlar bu üretim koluna yeni işyerlerinin açılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın hedefi, Türkiye’de inşaat, enerji ve iletişim sektörlerindeki şirketlerin özsermaye karlılıklarını bir sene öncesinden tahmin edebilecek bir model oluşturmaktır. Çalışma yapılırken ilgili sektörlerdeki halka açık ve Türkiye’de ilk 500 sıralamasına girmiş şirketler seçilmiştir. Bu sayede bağımsız denetimden geçmiş ve tek düzen hesap planına uygun, güvenilir bilanço ve gelir tablolarından yararlanılması amaçlanmıştır. Modelde, incelenen üç sektörde de etkili olabilecek ortak değişkenler kullanılmıştır ve şirket analizleri çıkarılmıştır.
The vital and first aim of all companies is to make profit. The boss and shareholders do everything to reach target. The production goes ahead in product line and high profits ensure to add new branches during making profits. The aim of this research is to set up a model which will predict the return on equity values of the companies in construction, energy and communication sectors one year before. While preparing this study, which can be evaluated in IMKB and first 500 companies. Thanks to that controling independent review and adequated account table or reliable balance-sheet and income balance were able to benefit. In this research, common variables for each of the three sectors are utilized and analysis of companies is done.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1940
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9987.pdf398.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.