Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1920
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaraosmanoğlu, Eliftr_TR
dc.contributor.authorAcar, Oğuz Alitr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-12tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T06:59:51Z-
dc.date.available2015-05-18T06:59:51Z-
dc.date.issued2009-02-12tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1920-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractPazarlama hesap verebilirliğinin, firmaya ne ölçüde katkı sağlandığının ispat edilmesininin çok daha fazla talep edildiği günümüz iş dünyasındaki önemi, birçok araştırma tarafından ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda, yeni ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için Pazarlama ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarının entegrasyonun gerekliliği de birçok araştırma tarafından belirtilmiştir. Bu iki alandaki zengin araştırmalara rağmen literatürde bu alanları birbiriyle entegre eden bir araştırmanın eksikliği görülmektedir. Bu araştırma bu iki alanı birleştirmek amacını taşımaktadır. Özel olarak bu çalışma, pazarlama hesap verebilirliğinin, pazarlama ve araştırma-geliştirme departmanlarının entegrasyonuna ve ortak öğrenimine nasıl etki ettiğini araştırmaktadır. Buradaki temel önerme, pazarlama hesap verebilirliğinin, Ar-Ge departmanının pazarlama departmanına olan güven ve tanıma düzeyini artırarak bu iki departman arasında daha iyi bir entegrasyon ve ortak öğrenim sağlayacağıdır. Araştırma, Granovetter’in kuvvetli ve zayıf bağlar teoremini temel almaktadır. Sosyal ilişkiler çalışmalarının yanısıra, bilgi yönetimi literatürü de derinlemesine incelenerek, pazarlama hesap verebilirliğinin nasıl ve hangi mekanizmalarla yeni ürün başarısını etkilediği araştırılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractMarketing accountability is accepted as an important issue in various studies due to the current business working atmosphere, in which proof of contribution is demanded. At the same time, the integration between Marketing and Research&Development (R&D) departments is stated as crucial for successfully commercialization of new products. Recognizing that these both fertile research areas but also a lack of integration between them, this study sets out to conjoint these streams of researches and develops an integrated model. Specifically, this paper examines the effect of marketing accountability on the integration and joint learning of the Marketing and R&D departments. The basic premise is that increased marketing accountability will positively affect R&D s trust and recognition for the marketing and allow for better integration within the departments and also learning. The research builds on Granovetter s ideas regarding the effects of weak and strong ties. Apart from social relations works, we also draw on knowledge management literature, in order to better identify how and through which mechanisms marketing accountability affect new product success (NPS).en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPazarlama Hesap Verebilirliğitr_TR
dc.subjectPazarlama ve Ar-Ge Entegrasyonutr_TR
dc.subjectYeni Ürün Başarısıtr_TR
dc.subjectOrtak Öğrenimtr_TR
dc.subjectYetkinliktr_TR
dc.subjectGüventr_TR
dc.subjectTanımatr_TR
dc.subjectYumuşak Yaklaşımlartr_TR
dc.subjectMarketing accountabilityen_US
dc.subjectmarketing and R&D integrationen_US
dc.subjectnew product successen_US
dc.subjectsoft approachesen_US
dc.subjectjoint learningen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.subjecttrusten_US
dc.subjectrecognitionen_US
dc.titlePazarlama Hesap Verebilirliğinin, Pazarlama Ve Araştırma-geliştirme Departmanlarının Entegrasyonuna Ve Yeni Ürün Başarısına Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Role Of Marketing Accountability At The Marketing And Research And Development Departments’ Integration And The New Product Successen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİşletme Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentManagement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9128.pdf918.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.