Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDerbentli, Tanertr_TR
dc.contributor.authorMete, Sehertr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-02-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-15T07:32:29Z-
dc.date.available2015-05-15T07:32:29Z-
dc.date.issued2012-05-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1901-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yakıt olarak kömür kullanan buhar türbinli bir kojenerasyon sisteminin termoekonomik incelemesi yapılmıştır. Sistemdeki tüm akıların birim ekserji maliyetleri ekserji ve maliyet denge denklemlerini kullanarak elde edilmiştir. Bileşik ısı-güç üretim sisteminin tüm elemanları için ekserji kırımları, ekserji verimleri ve eksergoekonomik faktörler hesaplanmış ve elemanlar bu ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Kazandaki ekserji kırımının diğer elemanlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Kazan ve buhar türbininin verimleri ile maliyetleri değiştirilmiş, elektriğin birim ekserji maliyetini en düşük seviyeye getirecek kazan ve türbin verimi elde edilmiştir. Elektrik üretim bedeli ayrıca, bir değere getirilmiş maliyet yöntemiyle hesaplanmıştır. Tüm bu yöntemlerden elde edilen sonuçlara göre ele alınan sistemin elektrik maliyeti 0,12 TL/kWh olarak bulunmuş olup, uygun bir değerdir. Sistemlerin olurluluğunun değerlendirilmesinde önemli bir parametre olan geri ödeme süresi, bu çalışmada ele alınan sistem için 1,6 yıl olarak hesaplanmış ve sistemin kurulmasının uygun olabileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, thermoeconomic investigation of a coal burning steam cycle cogeneration system has been realized. Unit exergetic costs of all system flows has been obtained by using the exergy and cost balance equations. For all elements of the combined heat and power generation system, exergy destructions, exergetic efficiencies and exergoeconomic factors have been found and according to these criteria system elements have been evaluated. It is observed that the exergy destruction at the boiler is more than the other system elements. The efficiencies and investment costs of boiler and steam turbine have been changed and the efficiency values, which makes the exergetic cost of electricity minimum, have been found. Additionally electricity cost has been found with the levelized life cycle cost method. According to the results of all these methods, electricity cost of the system is 0,12 TL/kWh and this is an acceptable value. The pay back period which is an important parameter for the evaluation of the system feasibility has been calculated as 1,6 years which is a good duration for such systems.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTermoekonomitr_TR
dc.subjectekserjitr_TR
dc.subjectbileşik ısı güç santralitr_TR
dc.subjectkömür yanmasıtr_TR
dc.subjectThermoeconomyen_US
dc.subjectexergyen_US
dc.subjectcombined heat power planten_US
dc.subjectcoal combustionen_US
dc.titleBuhar Çevrimli Kojenerasyon Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeThermoeconomic Optimization Of Steam Cycle Cogeneration Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID422825tr_TR
dc.contributor.departmentIsı Akışkantr_TR
dc.contributor.departmentHead and Fluidsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12225.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.