Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18253
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBasmacığlu, Sıtkı Kandemirtr_TR
dc.contributor.authorDekeli, İremtr_TR
dc.date2019tr_TR
dc.date.accessioned2020-02-19T15:11:02Z-
dc.date.available2020-02-19T15:11:02Z-
dc.date.issued2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/18253-
dc.descriptionThesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019en_US
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019tr_TR
dc.description.abstractIgor Stravinsky has been accepted as one of the pioneers of the modern era because combined classical harmony, orchestration and form traditions with different perspectives. Because the first three ballets of the composer, The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring, were different from classical ballets in terms of visual, music and theme in comparison to other examples of the era, they are accepted as quite contrary and innovative. In his pieces, Igor Stravinsky used percussion instruments in highly varied and innovative ways. Most of the percussion parts in his compositions are asked in the orchestra auditions all around the world. This study explores the percussion sections of the first three ballets and examines the innovative approaches that Stravinsky brought to percussion writing. The aim of the study is to examine the percussion sections of the ballets The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring in terms of rhythmic structures, orchestration techniques and the search for new timbre and instrumentation.en_US
dc.description.abstractIgor Stravinsky, eserlerinde klasik armoni, orkestrasyon ve form geleneklerini farklı bakış açılarıyla birleştirmesi sebebiyle modern dönemin öncülerinden biri olarak kabul görmektedir. Bestecinin ilk üç balesi olan Ateşkuşu, Petruşka ve Bahar Ayini klasik bale geleneğinin görsel, müzikal ve tematik olarak dışına çıkması sebebiyle döneminin örneklerine göre oldukça aykırı ve yenilikçi olarak kabul edilmektedirler. Igor Stravinsky eserlerinde perküsyon aletlerini oldukça çeşitli ve yenilikçi bir biçimde kullanmıştır. Eserlerinde yer alan bir çok perküsyon partisi dünya çapında orkestra odüsyonlarında sorulmaktadır. Bu çalışma bestecinin ilk üç balesinde bulunan perküsyon bölümlerinin incelemesini ve perküsyon yazımı konusunda kazandırdığı yenilikçi yaklaşımları ele almaktadır. Araştırmanın amacı Stravinsky'nin Ateşkuşu, Petruşka ve Bahar Ayini balelerindeki perküsyon partilerini ritmik yapıları, orkestrasyon teknikleri, yeni tını ve enstrumantasyon arayışları yönünden incelemektir. Araştırma yedi ana başlık altında incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.titleThe Percussion Usage Of Igor Stravinsky In His Early Ballets: The Firebird, Petrushka And The Rite Of Springayinien_US
dc.title.alternativeIgor Stravinski'nin Erken Dönem Balelerindeki Perküsyon Kullanımı: Ateş Kuşu, Petruşka, Bahartr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTezen_US
dc.contributor.authorID587331tr_TR
dc.contributor.departmentMusicen_US
dc.contributor.departmentMüziktr_TR
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Aen_US
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
587331.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.