Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18202
Title: Environmental Perception And "affect" Interaction Within Public Interiors: İstanbul Courthouses
Other Titles: Kamusal İç Mekanlarda Çevresel Algı Ve Duygulanım Etkileşimi: İstanbul Adliye Binaları İç Mekanları Değerlendirilmesi
Authors: Görgül, Emine
Ayhan, Özgün
569541
Interior Architectural Design (International)
İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
Keywords: Psychology
Interior Design and Decoration
Psikoloji
İç Mimari ve Dekorasyon
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Public interiors are important structural areas for space-individual interaction studies. This study aimed to investigate the public interior-individual interaction through the affects of the public interior on individuals or in other words, the emotional reactions of individuals to the public interiors. The focus has been made on the recent judicial structures built in Istanbul throughout the scope of the study. These new courthouses were built in order to play a central role by combining with previously constructed and used buildings, which are now all under one roof. This radical change seen in the courthouse buildings is thought to differ the affects that influence the perception of space. In this research, the role of the public interior in interaction with the individual, and how it works as an interface are examined through the phenomenon of affect. The main purpose of this study is to read the public interior-individual interaction simultaneously and to determine the existence of an interaction between design and affect. Moreover, if there is an interaction between them, it is examined furthermore to see how different design decisions trigger what kind of affects. Ultimately, the accuracy of these hypotheses has been evaluated through the field research.
Kamusal iç mekan, mekan-birey etkileşiminin incelenebilmesi için önemli yapısal alanlardır. Bu çalışma, kamusal iç mekan ve birey arasındaki etkileşimi, bireylerin kamusal iç mekanlara verdikleri duygusal tepkiler olarak da tanımlanabilecek affekt/duygulanım kavramı üzerinden araştırmayı hedeflemiştir. Çalışma kapsamında; son yıllarda İstanbul'da inşa edilmiş olan adliye yapılarına odaklanılmıştır. İstanbul'daki bu yeni adliye binaları, daha önce inşa edilip kullanılmış olan diğer binaların tek bir yapı altında birleştirilerek merkezi bir rol oynaması amacından yola çıkılarak hayata geçirilmiştir. Adliye binalarında görülen merkezileşme ve beraberinde gelen radikal değişimin ise, mekan algısını etkileyen affektlerde/duygulanımlarda farklılıklara neden olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın temel amacı, kamusal iç mekan-birey etkileşimini bir arada okumaya çalışmak, tasarım ve affekt/duygulanım arasında bir etkileşimin varlığını ve eğer var ise; farklı tasarım kararlarının bu affektleri/duygulanımları nasıl tetiklediğini görmeye çalışmaktır. Bahsedilen bu hipotezlerin doğruluğunu ise, alan araştırmasıyla ölçülmeye çalışılmıştır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18202
Appears in Collections:Interior Architectural Design (International) Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569541.pdf5.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.